Datum: 27.7.2018
Místo konání: Brno, náměstí Svobody

V pátek 27. července 2018 v 8.30 hodin proběhne na náměstí Svobody v Brně slavnostní vyřazení letošních absolventů vojenského studia Univerzity obrany.

Slavnostnímu aktu ukončení vojenského studia stovky absolventů navazujícího magisterského studia Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií budou přítomni ústavní činitelé, představitelé Ministerstva obrany ČR v čele s ministrem obrany Lubomírem Metnarem, zástupci Generálního štábu Armády ČR, státní správy a místní samosprávy, rektoři vysokých škol a zástupci partnerských spolků a veteránských organizací. Na vyřazení absolventů, je vedle příbuzných nových důstojníků, zvána i široká veřejnost. Slavnostní akt se uskuteční podruhé na centrálním náměstí jihomoravské metropole.

Všichni vojenští absolventi budou symbolicky vyřazeni prostřednictvím nejlepšího studenta Univerzity obrany, kterého rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl „pasuje“ univerzitním mečem před bojovým praporem školy. Během slavnostního aktu vyřazení se uskuteční v 9.25 hodin nad náměstím Svobody dva průlety dvou leteckých formací – vrtulníkové z letecké základny v Náměšti nad Oslavou a formace stíhacích letounů ze základny taktického letectva v Čáslavi. Vyřazení bude ukončeno slavnostním pochodem absolventů. Vrcholný okamžik v začínající kariéře vojenského profesionála potvrdí absolventi sborovým zvoláním „Sloužíme vlasti“ a vyhozením vojenských čepic do vzduchu.

Informace pro sdělovací prostředky:

Pátek 27. července 2018, 8.30 hodin – vyřazení absolventů Univerzity obrany –FOTOTERMÍN;

Sraz novinářů: 27. července 2018 v 8.20 hodin za tribunou na nám. Svobody v Brně

Pátek 27. července 2018, 10.00 hodin – PRESS FOYER s představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu Armády ČR a rektorem-velitelem Univerzity obrany a nejlepším absolventem UO na radnici MČ Brno-střed;

Sraz novinářů: 27. července 2018 v 9.55 hodin na nádvoří radnice MČ Brno-střed.

Promoce absolventů Univerzity obrany (26. a 27. července 2018)

Místo konání promocí: Aula T12 prof. Braunera FEKT VUT v Brně, ulice Technická 12, Brno

Fakulta vojenského leadershipu: 26. července 2018 (9.00 hodin – civilní studium, 11.00 hodin – civilní studium), 27. července 2018 (14.30 hodin – vojenské NMgr. studium)

Fakulta vojenských technologií: 27. července 2018 (11.30 hodin – civilní studium, 13.00 hodin – vojenské NMgr. studium)

Kontaktní osoba: Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973 442 554,

602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz