Afghánistán Wardak (OMLT ISAF)

5. jednotka poradního a výcvikového týmu (OMLT - Operational Mentoring and Liaison Team) Úkolového uskupení AČR ISAF působila v afghánské provincii Wardak šest měsíců – od listopadu 2012 do dubna 2013.

Afghánistán Wardak

Hlavním úkolem 5. jednotky OMLT bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěší jednotky Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování bylo zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku. Zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací.

5. jednotka OMLT měla celkově 54 vojáků. Jádro jednotky tvořili příslušníci 43. výsadkového mechanizovaného praporu, Chrudim, kteří byli doplněni z dalších osmi útvarů AČR.

Velitel 5. OMLT:

 • major Ing. Igor Jašek
  převzal operační úkol 4. listopadu 2012 od velitele 4. OMLT

Další informace o 5. OMLT:

 • Celkový počet příslušníků jednotky: 54
  (21 důstojníků, 12 praporčíků, 21 poddůstojníků)
 • Složení jednotky:
  • 43. výsadkový mechanizovaný prapor Chrudim
  • velitelství 4. brigády rychlého nasazení, Žatec
  • 41. mechanizovaný prapor, Žatec
  • 42. mechanizovaný prapor, Tábor
  • 44. lehký motorizovaný prapor, Jindřichův Hradec
  • 532. prapor EB, Opava
  • 22. základna letectva, Náměšť nad Oslavou
  • Nemocniční základna, Hradec Králové
  • 131. dělostřelecký oddíl, Jince
 • Věkový průměr příslušníků jednotky byl 33 let.
 • Nejstarší příslušník jednotky měl 47 let.

Historie OMLT:


Poslední aktualizace: 2. května 2013