10. jednotka AČR PRT Lógar mise ISAF

Český provinční rekonstrukční tým složený z civilních expertů Ministerstva zahraničních věcí a vojenské jednotky zahájil v afghánské provincii Lógar svou činnost v rámci mise NATO ISAF 19. března 2008.

ISAF

Důvodem tohoto rozhodnutí bylo posílit účast České republiky při obnově Afghánistánu v rámci úsilí mezinárodního společenství k zajištění stability, bezpečnosti a podpory rekonstrukčního procesu této nezávislé islámské republiky. Mandát jednotky je vymezen rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1386 z roku 2001, která síly ISAF zmocnila pomáhat afghánským orgánům při zajišťování bezpečnosti a rezolucí č. 1510 z roku 2003 rozšiřující působení sil ISAF na celé území Afghánistánu.

www.stránky

společná www stránka MO a MZV ČR www stránka 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice
http://www.mzv.cz/prtlogar/ 7. mechanizovaná brigáda, Hranice na Moravě

 

Hlavním úkolem našich vojáků v Lógaru je zajistit bezpečnost českých civilních expertů v rámci probíhajícího rekonstrukčního procesu v Afghánistánu a spoluprací s místními autoritami a výcvikem afghánských bezpečnostních sil přispívat ke zvyšování stability, bezpečnosti a legitimity afghánské vlády. Prvek PSYOPS/CIMIC dále provádí takzvané projekty rychlého dopadu zaměřené zejména na oblast školství a zdravotnictví.

Vojenská část:

10. jednotka Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar AČR, ISAF

Od zahájení naší činnosti se v Lógaru v šestiměsíčních rotacích vystřídalo již devět českých vojenských jednotek, na jejichž práci navazuje stávající 10. jednotka Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády České republiky. Současná jednotka je vyslána do Afghánistánu na základě usnesení vlády ČR č. 722 ze dne 6. října 2010, usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 120 ze dne 3. listopadu 2010 a usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 570 ze dne 27. října 2010.

Složení 10. jednotky PRT

Jádro 10. jednotky PRT Lógar tvoří příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic, který náleží do sestavy 7. mechanizované brigády. Jednotku tvoří 292 vojáků, z toho 11 žen, a je složena z 25 vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky. Průměrný věk příslušníků kontingentu je 31 let. Nejmladšímu vojákovi je 21 a nejstaršímu 52 let. V zahraniční operaci bylo minimálně jednou nasazeno 46 % vojáků jednotky.

Základními prvky 10. PRT Lógar jsou štáb, lehká a mechanizovaná rota a rota logistiky zahrnující mimo jiné i tým pro likvidaci nevybuchlé munice a výbušnin (EOD - Explosive Ordnance Disposal). Ve struktuře 10. PRT Lógar je zařazena také výcviková a poradní skupina Vojenské policie určená k podpoře výcviku Afghánské národní policie.

Celá jednotka PRT i s technikou operuje z americké základny Shank, na níž jsou kromě amerických a českých vojáků dislokováni také příslušníci jordánského kontingentu, vojáci Afghánské národní armády (ANA) a policisté Afghánské národní policie (ANP). Doba nasazení 10. PRT Lógar je plánována od srpna 2012 do února 2013.

Technika 10. jednotky PRT

Hlavní technikou 10. PRT Lógar užívanou při plnění operačního úkolu jsou lehká obrněná vozidla IVECO a Dingo, kolové obrněné transportéry Pandur a americká obrněná vozidla MRAP typu MAXPro. Vojáci jsou vyzbrojení novou českou útočnou puškou CZ 805 BREN a dalšími ručními zbraněmi.

Historie

  • 74. lehký motorizovaný prapor, který je dislokovaný v posádce Bučovice, je zařazen do sestavy 7. mechanizované brigády. Navazuje na tradice cyklistického praporu 2. Ten působil v nově vybudovaných kasárnách ve městě Bučovice od listopadu 1938 do března 1939. Velitelem byl plukovník pěchoty Bohuslav Maleček. Během války byl jedním z velitelů odbojové organizace Obrana národa. Nacisté ho zatkli a ve vězení utýrali.
  • Za 2. světové války působilo v bučovických kasárnách vládní vojsko. Po válce zde byly dislokovány dělostřelecké, ženijní a záchranné útvary. 74. lehký motorizovaný prapor vznikl 1. října 2008.

Velitel 10. jednotky PRT

  • plukovník gšt. Ing. Josef Kopecký, MSc.
    (v České republice je velitelem 7. mechanizované brigády v Hranicích)

Počet: 292 vojáků

Doba nasazení: srpen 2012 - únor 2013

--------------------------------------------------

Civilní část:

Civilní část provinčního rekonstrukčního týmu v současnosti tvoří devět odborníků vybraných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří zajišťují konkrétní rozvojové a rekonstrukční programy zaměřené zejména na bezpečnost, vodní hospodářství, zemědělství, infrastrukturu, vzdělávání a komunitní projekty. Prioritami civilní části PRT jsou podpora místní vlády, médií a ekonomický rozvoj provincie Lógar.

Vedoucí civilní části PRT Lógar je Magdalena Pokludová.

Předcházející jednotka:


Poslední aktualizace: 31. ledna 2013