Modré barety obsadily českokrumlovský zámek

Autor: Miroslav Šindelář

Na druhém nádvoří českokrumlovského zámku se v sobotu 18. dubna 2009 už popáté sešli ti, kteří vykonávali vojenskou službu v zahraničí s modrým baretem Organizace spojených národů.

Předseda jihočeské organizace Sdružení válečných veteránů podplukovník v záloze Tibor Horváth přivítal spolu se starostou Českého Krumlova Lubošem Jedličkou pětapadesát bývalých pozorovatelů a účastníků bojových a riskantních operací.

Na jih Čech si našli cestu bývalí vojáci z Ostravy, Olomouce a dalších míst republiky, aby se zde zúčastnili nejen slavnostního nástupu, který se vždy těší velkému zájmu návštěvníků zámku, ale aby se především setkali s kamarády, s nimiž v dobách aktivní služby ve prospěch míru snášeli dobré i to horší.

V Českém Krumlově si připomněli skutečnost, že zde byla od roku 1990 do roku 2003 dosud jediná výcviková základna Mírových sil OSN v republice. Právě odtud v dubnu roku 1992 odjeli první vojáci na území bývalé Jugoslávie do mise UNPROFOR.

fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3 fotografie 4

Po dopolední oficiální části, která byla spojena s tradičním zápisem do kroniky ve věži zámku, kam musel každý účastník setkání vystoupat 162 schodů a prohlídkou archivu modrých baretů ve vinném zámeckém sklepu, měli bývalí vojáci možnost prohlédnout si díky kastelánovi českokrumlovského zámku PhDr. Pavlovi Slavkovi část zajímavých interiérů tohoto architektonického skvostu.

Odpolední neformální část se rozeběhla na sportovištích za Českým Krumlovem. Zde se díky především aktivním organizátorům z výboru jihočeské organizace Sdružení válečných veteránů, která čítá na 150 členů, podařilo připravit zajímavé soutěže s nevšedními nejen sportovními zážitky.

fotografie 5 fotografie 6 fotografie 7 fotografie 8

Své dovednosti si zde mělo možnost vyzkoušet šestnáct dvojic, které se hlavně řídily heslem, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Klání v paintboolu, petangu, v malé i stolní kopané, v házení šipek a dalších disciplínách potvrdilo, že přátelství lze utužit i při společné zábavě a sportu zvláště.

Za bezchybné 5. setkání modrých baretů v Českém Krumlově je nutné poděkovat organizátorům akce a především podplukovníkovi Tiboru Horváthovi, který je neodmyslitelnou duší události, která si získala neméně tak veliký ohlas jako tradiční ples modrých baretů, který je pořádán vždy v rámci oslav Dne veteránů.

Ostatně už bezprostředně po skončení letošního setkání se mnozí z veteránů a jejich rodinní příslušníci netajili tím, že se těší na jeho pokračování v příštím roce.