Nasazení AČR v Afghánistánu

Níže uvádíme stručné informace k nasazení Armády České republiky v Afghánistánu od dubna 2002 s výhledem na rok 2008.

Stručně k dosavadnímu nasazení AČR v Afghánistánu:

  • Operací na území Afghánistánu se AČR účastní od dubna 2002, kdy zde postupně působily 6. a11. polní nemocnice a polní chirurgický tým. V letech 2004 (březen až srpen) a 2006 (květen až listopad) působilo v operaci Trvalá svoboda (Enduring Freedom, koaliční operace vedená USA) vždy 120 příslušníků 601. skupiny speciálních sil z Prostějova.
  • Na mezinárodním letišti u Kábulu od roku 2004 působily pyrotechnické týmy AČR, specialisté řízení letového provozu a vojenští meteorologové. Od prosince 2006 do dubna 2007 AČR převzala velení jednotkám NATO na kábulském mezinárodním letišti a odpovídala za komplexní zabezpečení jeho provozu. Šlo o první působení AČR tohoto typu na území Afghánistánu.
  • V roce 2005 AČR vyslala svůj kontingent do PRT pod vedením SRN ve Fajzabádu v provincii Badakšán na severovýchodě země, kde působila až do konce roku 2007. 
  • V lednu 2007 vláda rozhodla o posílení účasti AČR kontingentem polní nemocnice a protichemické jednotky v celkovém počtu do 100 osob s dislokací na základně ISAF na letišti v Kábulu s předpokladem působení do konce roku. Nasazení kontingentu polní nemocnice bylo prodlouženo do konce roku 2008, kdy bude v této úloze vystřídán jinou členskou zemí NATO.
  • V sestavě britských sil od roku 2007 působí při speciálních úkolech na jihu Afghánistánu v provincii Helmand 35 příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie.
  • V roce 2008 navyšuje ČR nasazení AČR v Afghánistánu na dvojnásobek a bude zde působit v celkovém počtu do 415 vojáků. Cílem je především navýšení účasti ČR při posilování stability a bezpečnosti země, a to zřízením samostatného českého PRT v počtu do 200 vojáků a 10 civilních expertů v provincii Lógar, kde doposud žádný z celkem 25 stávajících PRT sil ISAF nepůsobí (vlastní PRT je logickým vyústěním dosavadního působení v Afghánistánu, při kterém navíc AČR zúročí dosavadní zkušenosti, včetně působení v PRT Fajzabád). Pokračuje také nasazení kontingentu polní nemocnice a chemické jednotky v počtu do 100 osob a  nasazení příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie v provincii Helmand v počtu 35 osob.

Autor: podplukovík Petr Sýkora, odbor komunikačních strategií

4. března 2008