Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2007

Čeští vojáci v zahraničí k 31. prosinci 2007

Armáda České republiky se v roce 2007 účastnila sedmi zahraničních operací na území Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Iráku a Kosova. Celkem se v těchto zahraničních operacích vystřídalo 1818 osob. Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2007 v pěti mírových misích OSN. Celkově se ve funkcích vojenských pozorovatelů vystřídalo 28 osob. V roce 2007 působilo na jednotlivých velitelstvích a v mezinárodních štábech NATO a Evropské unie celkem 182 vojáků.

NATO Response Force (NRF)

Pro potřeby 8. rotace NRF vyčleňovala AČR celkem 355 příslušníků do mezinárodního účelového uskupení radiační, chemické a biologické ochrany NATO. Česká republika zastávala úlohu vedoucího národa v tomto uskupení s účastí dalších sedm států NATO. Pro 9. rotaci NRF bylo vyčleněno 35 příslušníků AČR.

Operace Evropské unie ALTHEA – Bosna a Hercegovina

Do operace se AČR zapojila kontingentem, který byl tvořen zastoupením na velitelství EUFOR v Sarajevu a v mnohonárodní (česko-estonsko-rakousko-slovenské) strážní rotě na základně Eagle Base v Tuzle.

Hlavním úkolem našich vojáků bylo střežení a ochrana základny Eagle Base a velitelství Mnohonárodního úkolového uskupení Sever (MNTF N). Kontingent tvořilo do 70 osob. Strážní četa ukončila působení v operaci dne 30. června 2007.

Od 1. července 2007 začalo působit v rámci operace Althea v silách EUFOR pouze zastoupení AČR na velitelství EUFOR v počtu čtyř osob.

Operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) – Kosovo

Usnesením vlády ČR a souhlasem obou komor parlamentu bylo pro operaci Joint Enterprise schváleno vyslání vojáků v počtu do 660 osob (včetně záložní roty). Hlavním prvkem kontingentu je mechanizovaná rota, jež je součástí Mnohonárodního úkolového uskupení Střed – MNTF (C).

AČR měla dále zastoupení na velitelství KFOR v Prištině a na velitelství MNTF (C) na základně Ville. Hlavním úkolem mechanizované roty bylo střežení a monitorování provinciální kosovsko–srbské hranice, zajištění bezpečnosti, ochrana menšin a kulturních památek v prostoru odpovědnosti proti hrozbě útoků radikálních extremistických skupin. K dlouhodobým úkolům praporu dále patřila obnova důvěry mezi etnickými skupinami, podpora činnosti příslušníků mise OSN na území Kosova (UNMIK), monitorování činnosti KPC (Kosovský ochranný sbor) a účast na jeho transformaci a výcviku.

Od dubna do prosince 2007 byl kontingent posílen o vrtulníkovou jednotku (dva vrtulníky Mi-17) s prostorem působení na území provincie Kosova a Bosny a Hercegoviny.

Operace MNF-I a NTM-I – Irák

Do operace na území Iráku byla AČR zapojena kontingentem v celkovém počtu do 100 osob, který plnil úkoly v sestavě Mnohonárodní divize Jihovýchod – MND (SE) a byl dislokován na základně COB (Contingency Operating Base), umístěné na letišti v Basře. K hlavním úkolům patřilo střežení a ochrana dvou vstupních bran Delta a Ritz do prostoru základny na letišti Basra.

Součástí kontingentu byli také příslušníci AČR, kteří plnili úkoly v rámci Výcvikové mise NATO v Iráku (NTM-I) s dislokací v Bagdádu. V NTM-I působili 3 příslušníci AČR. Hlavním úkolem NTM-I byl výcvik vybraných skupin velitelského sboru (důstojníci strategické a operační úrovně velení), pomoc při výstavbě vojenské akademie a Centra výcviku, vzdělávání a doktrín (TEDC) a při budování a výstavbě bezpečnostních struktur v Iráku.

Mise ISAF (International Security Assistance Force) – Afghánistán

Česká republika byla do mise ISAF na území Afghánistánu zapojena čtyřmi kontingenty. První kontingent v celkovém počtu do 18 osob byl dislokován na mezinárodním letišti Kábul (KAIA). Byl tvořen odřadem EOD, k jehož hlavním úkolům patřilo provádění pyrotechnického průzkumu, likvidace nevybuchlé munice a nástražných systémů, a skupinou METEO, která se podílela na meteorologickém zabezpečení orgánů řízení letového provozu.

Odřad ukončil svou činnost v dubnu 2007, kdy byl vystřídán (druhým) kontingentem polní nemocnice a chemické jednotky v počtu 99 osob.

Úkolem polní nemocnice je poskytování odborné lékařské pomoci raněným, popáleným a nemocným v průběhu bojové činnosti koaličních jednotek působících v sestavě sil ISAF i mimo ni a krátkodobá hospitalizace raněných a nemocných. Částečně pak v rámci volných kapacit poskytuje v součinnosti s humanitárními organizacemi pomoc místnímu obyvatelstvu.

Úkolem chemické jednotky je poskytování CBRN průzkumu, odběr vzorků, jejich transport a vyhodnocení v mobilní laboratoři. Dále vyhodnocování radiační a chemické situace a varování vojsk a orgánů místní samosprávy a provedení dekontaminace osob jednotky v síle čety.

Součástí kontingentu jsou také příslušníci AČR plnící úkoly hydrometeorologického zabezpečení a řízení letového provozu na mezinárodním letišti v Kábulu.

Třetí kontingent v celkovém počtu do 110 osob byl dislokován ve Fajzabádu, kde plnil úkoly v rámci provinčního rekonstrukčního týmu (PRT). Jeho hlavními prvky jsou odřad ochrany a průzkumný odřad.

K hlavním úkolům patří zabezpečení základny PRT, patrolování v přidělených prostorech odpovědnosti, zabezpečení ochrany příslušníků PRT při plnění úkolů mimo základnu a zajištění ochrany při výjezdech dalších prvků PRT.

Čtvrtou jednotkou byl kontingent skupiny speciálních operací Vojenské policie (SOG) v počtu 35 osob na území provincie Helmand, který působil v operaci od května 2007.

Úkolem kontingentu bylo provádět operace k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Afghánistánu s přidělenými jednotkami afghánské armády (ANA), podílet se na výcviku jednotek ANA, pomáhat při jejich výstavbě a zasazovat vycvičené jednotky, podporovat výcvik jednotek afghánské policie (ANP) formou metodických zaměstnání a společných patrol.

Operace EUFOR TCHAD/RCA

Do operace se AČR zapojila dvěma příslušníky v listopadu a prosinci 2007. První z nich působil na Operačním velitelství (EU OHQ) v Mont Valérien ve Francii a druhý byl připraven k plnění stanovených úkolů na velitelství operace (EU FHQ – Force Headquarters) v Čadu ve městě Abéché.

Pozorovatelské mise

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2007 v pěti mírových misích OSN. Celkově se ve funkcích vojenských pozorovatelů vystřídalo 28 osob" UNOMIG (Gruzie) 2 skupiny po 5 osobách, MONUC (Demokratická republika Kongo) 2 skupiny po 3 osobách, UNMEE (Etiopie/Eritrea) 2 skupiny po 2 osobách, UNMIK (Kosovo) 2 osoby, UNMIL (Libérie) 2 skupiny po 3 osobách.