Mise ISAF - provinční rekonstrukční tým České republiky Lógar, Afghánistán

Dne 19. března 2008 byla zahájena činnost PRT České republiky v afghánské provincii Lógar.

 

Vláda České republiky se rozhodla zřídit a vést samostatný provinční rekonstrukční tým v afghánské provincii Lógar. Důvodem tohoto rozhodnutí je posílit účast České republiky na rekonstrukci Afghánistánu v rámci úsilí mezinárodního společenství k zajištění stability a bezpečnosti země. PRT Lógar se skládá z vojenské a civilní části.

Vedením vlastního PRT v provincii Lógar Česká republika zefektivní nasazení sil a prostředků v Afghánistánu a významnou měrou posílí civilní složku pomoci zaměřenou na realizaci rekonstrukčních projektů.

Propojení vojenských a civilních aktivit je nezbytným předpokladem úspěchu snah o stabilizaci jakékoli země, která se nachází v postkonfliktní fázi.

 1. Aktuální zpravodajství - společné webové stránky Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí ČR na serveru MZV

 2. Zpravodajství - Souhrn na www.army.cz ukončen k 25. srpnu 2008 zprávou o příletu poslední části 2. kontingentu AČR na základnu Shank

 3. Složení PRT

 4. Znak mise PRT Lógar

 5. Provincie Lógar

 6. Rekonstrukční projekty

 7. Historie

 8. Multimedia

  • Foto> NOVÉ k 18. listopadu 2008

  • Video> NOVÉ k 30. březnu 2009


2. kontingent AČR PRT Lógar mise ISAF

Chcete něco vzkázat či se zeptat?

Nabízíme čtenářům webových stránek možnost zasílat dotazy i vzkazy týkající se PRT Lógar a jejich blízkých.

V případě, že máte zájem zveřejnit Váš příspěvek či byste chtěli položit otázku příslušníkům kontingentu v Lógaru či poslat vzkaz osobě blízké, můžete je zaslat na adresu: tidlogar@centrum.cz nebo na velitelprtlogar@centrum.cz.

Pokud Váš příspěvek nebude urážlivý, vulgární či jinak nevhodný ke zveřejnění, rádi jej umístíme na stránky Společného informačního portálu MZV a MO: PRT Lógar. Vyhrazujeme si právo publikovat pouze takové příspěvky a dotazy, které nebudou v rozporu s pravidly bezpečné komunikace.

Vzkazy jsou zveřejňovány v rubrice VZKAZY A DISKUZE.


Potřebujete pomoci?

Kontaktujte Komisi pro rodinu
Činnost Komise pro rodinu je zaměřena na pomoc rodinným příslušníkům, jejichž blízcí plní úkoly v rámci 2. kontingentu mise AČR PRT Lógar v Afghánistánu. Členy Komise pro rodinu jsou lidé, kteří jsou ochotni nabídnout v České republice své služby zprostředkovatelské i odborné: osobní kontakt, návštěvu, rozhovor a v rámci možností i konkrétní praktickou pomoc.

Předseda:
plk. gšt. Ing. Rudolf Honzák, tel. 973 425 009, 724 801 265

Právník:
pplk. JUDr. Miroslav Gerec, tel. 973 401 041, 602 444 010

npor. Radek Hampl, tel. 973 425 303, 724 692 900

Psycholog:
npor. Mgr. Ladislav Kabát, tel. 973 407 605, 724 480 865
pplk. Mgr. Bohuslav Jäger, tel. 973 212 018, 602 157 416

Kaplan:
npor. Mgr. Roman Lukáš, tel. 973 425 005, 606 615 988

 

SOC (Stálé operační centrum AČR Praha):
tel. 973 217 622, 973 217 678

e-mail: komiseprorodinu@seznam.cz

 

Současně působí v rámci PRT Lógar psycholog kontingentu kpt. Mgr. Michal Hummel

e-mail: psychologlogar@centrum.cz

 


Aktualizace této stránky ukončena k: 26. listopadu 2008