Úkolové uskupení předalo humanitární zásilku určenou afghánským dětem

Autor: nadporučík Radim Pekař, pověřený tiskový a informační důstojník 16. úkolového uskupení

V úterý 19. prosince předali příslušníci 16. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support zásilku obsahující humanitární dar místním partnerům.

Úkolové uskupení předalo humanitární zásilku určenou afghánským dětem

Obsah patnácti kartonových krabic tvoří 149 školních batohů pro afghánské děti z chudých poměrů. Dar byl poskytnut zapsaným spolkem Berkat a do Afghánistánu byl dopraven na základě usnesení Vlády České republiky. Jeho celková hodnota přesahuje částku 36 tisíc Kč.

„Úkolové uskupení hraje v celé záležitosti roli zprostředkovatele. Obdrželi jsme zásilku a předali jsme ji dále. Batohy budou rozdány chudým ženám a dětem prostřednictvím paní Khalidy Hafizi, koordinátorky neziskových skupin Self Help Groups pro Afghánistán,“ sdělila nadporučice P. M., starší důstojnice akviziční a kontrakční skupiny.

Zapsaný spolek Berkat vznikl v roce 2010 a sídlí v Praze. Svojí činností navázal na občanské sdružení stejného jména. Jeho účelem je poskytování pomoci při řešení následků škod způsobených válečnými konflikty a jinými humanitárními katastrofami.