Zahraniční mise » Aktuální mise » Afghánistán (Resolute Support) » Zpravodajství z mise » Na Bagrámu proběhlo předání operačního úkolu mezi 7. a 8. strážní rotou

Na Bagrámu proběhlo předání operačního úkolu mezi 7. a 8. strážní rotou

13.4.2017 • Dne 11. dubna v odpoledních hodinách se na základně Bagrám uskutečnil slavnostní nástup k oficiálnímu předání operačního úkolu mezi sedmou a osmou strážní rotou. Vojáci 7. strážní roty, jejíž jádro bylo postaveno na bázi 73. tankového praporu z Přáslavic a 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic, plnili operační úkoly na základně Bagrám od října roku 2016 až do dnešního dne.

Velitelé při předání operačního úkolu
Velitelé při předání operačního úkolu

Celkem 790 operací lze přičíst na konto vojáků 7. strážní roty pod velením kapitána Petra Vítka, kteří postupně od počátku měsíce dubna rotují zpět do své vlasti za svými nejbližšími. Operační úkol dnes převzal kapitán Milan Němec. 8. strážní rota je sestavena především z příslušníků 102. průzkumného praporu z Prostějova.

Pozvání na slavnostní ceremonii přijali velitel základny Bagrám generál Thompson, velení operačně nadřízeného stupně TF Spartan a dále také zástupkyně velvyslance České republiky v Afghánistánu Nora Jurkovičová.

Pamětní odznaky 7. strážní roty

V úvodní části nástupu předal velitel roty kapitán Vítek jako poděkování za prokazovanou podporu velení TF Spartan skleněné plakety. Příslušníkům koaličních sil, se kterými 7. strážní rota úzce spolupracovala zejména při hlídkách mimo základnu, udělil pamětní odznaky 7. strážní roty.

Po vystoupení paní Jurkovičové se ujal slova velitel TF Spartan podplukovník Philips. „Tato jednotka, skládající se z pěti bojových čet a podpůrných prvků, vykonala pro bezpečí této základny a lidí v provincii Parván více, než si většina z nás uvědomuje. Zodpovídali za zhruba 260 km2 složitého prostoru. Zatímco my oceňujeme českou jednotku jako vzor pro vojenské standardy, disciplínu a efektivitu, afghánská populace vnímá její příslušníky jako hrdiny a dobrodince,“ zhodnotil působení 7. strážní roty velitel TF Spartan podplukovník Stephen Philips.

Trvdá práce a vysoké nasazení

Činnost 7. strážní roty shrnul její velitel kapitán Petr Vítek: „Podívám-li se zpět za naším působením, vidím kus odvedené práce, a to na velmi dobré úrovni. Čelili jsme novým výzvám, úkolům i nepříteli. Po celou dobu nasazení jsem slyšel na naši jednotku slova chvály za kvalitu, rychlost a efektivitu prováděných operačních činností. Proto bych vám, moji vojáci, chtěl poděkovat. Bez vaší tvrdé práce a vysokého nasazení by nebylo možné všechny tyto výzvy s úspěchem zvládnout.“

Slavnostní ceremoniál zakončil svým proslovem kapitán Němec. „Uplynulo již osm měsíců od doby, co jsme se začali připravovat na operační nasazení na základně Bagrám. V průběhu našeho výcviku jsme se připravovali jak na jednání s obyvatelstvem a hledání způsobů jak jim pomoci, tak na řešení případných incidentů. Ačkoli naše příprava nebyla vždy jednoduchá a potýkali jsme se s mnoha těžkostmi, nakonec se nám je vždy podařilo vyřešit. Právě dnes na tomto místě chci poděkovat všem příslušníkům 7. strážní roty. Tak jako jednotky před vámi, i vy jste tu zanechali nesmazatelnou stopu a přispěli tak k dobrému jménu Armády České republiky a našeho státu. Mít vynikající předchůdce nás nejen motivuje a inspiruje, ale především zavazuje. My sami se těšíme na spolupráci s našimi koaličními partnery a uděláme všechno pro to, abychom plnili všechny úkoly se ctí.“

Průměrné hodnocení (8 hlasů): 4.75, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Velitel 7. strážní roty kapitán Vítek a velitel 8. strážní roty kapitán Milan Němec při podepisování zápisu o předání a převzetí operačního úkolu Velitel 7. strážní roty kapitán Vítek a velitel 8. strážní roty kapitán Milan Němec při podepisování zápisu o předání a převzetí operačního úkolu Velitel 7. strážní roty kapitán…
  • Předání české státní vlajky Předání české státní vlajky Předání české státní vlajky
  • Velitelé při předání operačního úkolu Velitelé při předání operačního úkolu Velitelé při předání…
  • Velení TF Spartan obdrželo z rukou kapitána Vítka pamětní plaketu 7. strážní roty BAF Velení TF Spartan obdrželo z rukou kapitána Vítka pamětní plaketu 7. strážní roty BAF Velení TF Spartan obdrželo z…
  • Ocenění příslušníků koaličních sil, kteří úzce spolupracovali se štábem roty Ocenění příslušníků koaličních sil, kteří úzce spolupracovali se štábem roty Ocenění příslušníků…
  • Velení 7. strážní roty bylo dekorováno medailemi „Bronze Star Medal“ Velení 7. strážní roty bylo dekorováno medailemi „Bronze Star Medal“ Velení 7. strážní roty bylo…
  • Proslov velitele 7. strážní roty kapitána Vítka Proslov velitele 7. strážní roty kapitána Vítka Proslov velitele 7. strážní roty…
  • Vystoupení velitele 8. strážní roty kapitána Němce Vystoupení velitele 8. strážní roty kapitána Němce Vystoupení velitele 8. strážní…
  • Američtí kolegové pro vojáky obou strážních rot nechali připravit dort s motivem slavnostního nástupu Američtí kolegové pro vojáky obou strážních rot nechali připravit dort s motivem slavnostního nástupu Američtí kolegové pro vojáky…
  • Ze slavnostního ceremoniálu Ze slavnostního ceremoniálu Ze slavnostního ceremoniálu

Autor: rotmistryně Lucie Gallová, tiskový a informační pracovník 7. strážní roty BAF