Chodící krevní banka pomůže polním chirurgům v Iráku

Autor: Polní chirurgický tým v Iráku

Posláním armádních chirurgických týmů v zahraničních misích je zpravidla urgentní medicína včetně léčby traumatických poranění. Aby byla tato zdravotnická péče poskytována v co nejlepší kvalitě a standardu, musí být nemocnice náležitě materiálně a personálně vybavena. To platí i pro polní chirurgický tým v Iráku.

Chodící krevní banka

To nejvzácnější, co zdravotníci při poskytování své péče potřebují je lidská krev transformovaná do krevních konzerv. Ta je v nemocnici v omezeném množství. Mimo to bývá k dispozici pouze krevní plasma a červené krvinky bez možnosti podávat krevní destičky - ty je třeba při velké krevní ztrátě taktéž doplňovat. Proto je zaveden systém chodících krevních bank, tzv. Walking Blood Bank.

Jedná se o systém registrovaných dobrovolných dárců krve, kteří by v případě potřeby přišli a potřebnou krev darovali. Chodící krevní banka se zpravidla aktivuje tehdy, když zásoby krve docházejí, nebo je u jednoho pacienta potřeba více než deseti krevních derivátů. Tento registr dárců se musí ovšem vytvořit s dostatečným časovým předstihem, jelikož je nutné u každého potenciálního dárce provést důkladné laboratorní vyšetření, aby v případě její aktivace docházelo jen k minimálnímu časovému prodlení. Již dva dny před zahájením akce Walking Blood Bank byly na základně na všech možných místech rozmístěny informační plakáty, které zvaly dobrovolné dárce krve z řad amerických vojáků do polní nemocnice.

Více než 60 dobrovolníků

Ve středu 1. března od 9.00 hodin bylo vše přichystáno v nemocnici ROLE 2 a několik odběrových stanovišť čekalo na příchod dobrovolníků. První z nich se dostavili jen pár okamžiků po oficiálním zahájení akce. Lékařsky personál zjistil vždy krevní skupinu a každému vojákovi odebral pět vzorků krve, které budou letecky přepraveny do USA na laboratorní zkoušky. Zdravotníci tak získali přes 300 vzorků krve a otestovali více než 60 dobrovolníků pro Walking Blood Bank. Důležitým kritériem pro zapsání do registru dárců je také délka pobytu na základně - musí být minimálně tři měsíce od odebrání vzorků pro laboratorní vyšetření.

V polních podmínkách bez speciálního vybavení nelze krevní složky od sebe odseparovat, tj. rozdělit plnou krev na červené krvinky, krevní plasmu a destičky. V rámci aktivace předvyšetřených dárců programu Walking Blood Bank tedy odebíráme a následně používáme plnou krev. Během odběru se z malého vzorku provede laboratorní vyšetření formou rychlotestů zaměřených zejména na žloutenky typu B a C či HIV. Následně se plná čerstvá krev přinese na operační sál, kde se okamžitě použije.

Od výzvy jsme schopni podat první jednotky plné krve přibližně za 20 minut. Vždy se používá stejná skupina jakou má pacient a neexistuje zde universální dárce či příjemce. Plná čerstvá krev funguje velmi dobře v polních podmínkách a významně zlepšuje krevní srážení u traumatizovaného pacienta, na druhou stranu nese významně větší riziko infekčních a různých nežádoucích transfuzních reakcí, a proto se v běžné „mírové“ medicíně používat nesmí.