Čeští zdravotníci zachraňovali irácké vojáky při hromadném příjmu

Autor: Polní chirurgický tým Irák

MASCAL. Anglická zkratka odkazující k hromadnému příjmu raněných může mít i další význam: Je zkouškou profesionality, racionálního rozhodování, práce pod extrémním tlakem a stresem, ale také nemilosrdnou prověrkou připravenosti zdravotnického personálu, při níž se neodpouští chyby.

FAST - ultrazvukové vyšetření k diagnostice vnitřního krvácení

FAST - ultrazvukové vyšetření k diagnostice vnitřního krvácení

To, na co se celý polní chirurgický tým (PCHT) dlouho připravoval, se již stalo realitou. Příslušný den probíhal v rámci možností nasazení poměrně poklidně. Ráno brífink, poté rutinní kontrola pracovišť a přezkoušení funkčnosti a správného chodu přístrojů. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo přihodit něco výjimečného. Snad jen ranní informace o prudkých bojích naznačila, že dříve nebo později se stane událost, která prověří naši profesionalitu.

Oběťmi iráčtí vojáci

V pozdních nočních hodinách se ozvala rádiová výzva z operačního centra, aby se příslušníci PCHT okamžitě dostavili na pracoviště. Bylo jasné, že se děje něco mimořádného. Zpráva o tom, že byl vyhlášen MASCAL, vyvolala v každém z přítomných zdravotníků okamžitou reakci. Nikdo na nic nečekal, každý věděl podle tzv. MASCAL rozdělovníku, kde je jeho místo. Začala se připravovat jednotlivá pracoviště. Dva zdravotníci pro třídění pacientů byli na betonovém plácku před nemocnicí (tzv. triáž), ostatní uvnitř nemocnice. Začíná platit zjednodušený přístup k raněným, něco jako krizové řízení. Přes rádiové spojení přicházejí první konkrétní informace. Jedná se o oběti z řad iráckých vojáků napadené sebevražednými útočníky.

Kdo má přednost?

Na korbě amerického vozidla byli dovezeni první dva zranění. Jednalo se o traumatické poranění hrudníku u obou případů. Po důkladném prohlédnutí byla provedena celková diagnostika a zhodnocení stavu. Pracují doslova všichni. Je nutné zkontrolovat, zda se nenachází u zraněných nebezpečná munice, řídit tok informací a rádiový provoz. V běžné praxi by obě zranění hrudníku znamenala okamžitý chirurgický výkon. V případě MASCAL musí zvítězit neúprosná logika a tou je předpoklad, že na cestě jsou další zranění. S tímto lékař počítá při svém rozhodování, jelikož by někdo další mohl potřebovat operační sál urgentněji. Za chvíli jsou sanitkou přivezeni další pacienti, jejichž konečné číslo je pět. Okamžitě se rozhoduje, kdo bude operován přednostně a kdo musí počkat.

Operace oka na nosítkách

Na sále jsou dvě operační místa, na obou probíhají náročné operační výkony. Krizové rozhodování, jak tomu u MASCAL muselo zákonitě být, určilo, že méně časově náročná operace zranění oka byla provedena přímo na nosítkách v prostoru příjmu pacientů. Tento rychlý improvizovaný zákrok dal raněnému naději, že oko neztratí. Odbornou péči očního specialisty pak už může poskytnout jen nemocnice vyšší úrovně. Proto byl pacient převezen prostřednictvím MEDEVAC do Bagdádu. Hromadný příjem a ošetření pacientů vyjadřuje schopnost našich zdravotníků rychle se adaptovat na vzniklou situaci a nalézt ve vypjaté atmosféře to správné řešení.

Jako poslední na operační stůl byl přinesen pacient s traumatickým poraněním nohou od výbuchu sebevražedného atentátníka. To již venku před nemocnicí svítá, ale personál nemocnice stále podává stoprocentní výkon. Kolem deváté hodiny je ukončena poslední operace. Vyčerpání dopadlo na všechny. Kromě služeb na jednotce intenzivní péče, postupně odešli zdravotníci na ubikace a zasloužený odpočinek.