Čeští chemici cvičili své jordánské kolegy v Ammánu i v České republice

Autor: nrtm. Pavel Tichý, zastupující TID 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany

Vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany se podíleli na výcviku příslušníků ozbrojených sil Jordánska. Na základně nedaleko Ammánu připravovali specialisty chemického vojska. Ve stejném okamžiku jordánská armáda vyslala skupinu deseti tamějších specialistů do ČR k absolvování zdokonalovacího výcviku.

Čeští chemici cvičili své jordánské kolegy v Ammánu i v České republice

Na základně poblíž jordánského hlavního města v provincii Zarká školili čeští vojáci jordánské specialisty chemického vojska a civilních forenzních institucí v problematice odběru vzorků a laboratorní analýzy. „V kurzu jsme připravovali devatenáct posluchačů a ty jsme rozdělili na dvě části. Konkrétně na skupinu specialistů vojáků a na skupinu civilní. Obě skupiny měly obsahově totožný program výcviku,“ vysvětlil velitel mobilního výcvikového týmu major Martin Holub.

Výcvik jordánských chemiků v ČR

Už v roce 2009 byla mezi Českou republikou a Jordánskem uzavřena dohoda o spolupráci mezi ministerstvy obrany obou zemí. Jordánské ozbrojené síly, vzhledem k dlouhodobým zkušenostem libereckého pluku a výsledkům v odborných činnostech, požádaly také o zorganizování zdokonalovacího výcviku v České republice pro jordánské specialisty.

„Od roku 2013 se jedná již o čtvrtou výcvikovou aktivitu v řadě. Čtvrtý kurz je výrazem spolupráce České republiky a Jordánska v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. Jordánské ozbrojené síly ostatně jasně deklarovaly zájem v této oboustranné aktivitě pokračovat, naše armáda zastává stejný názor. Spolupráce bude více zaměřena na přípravu specialistů z laboratorních týmů,“ dodal velitel pluku plukovník Karel Navrátil

Výcvik jordánských chemiků se uskutečnil v libereckých kasárnách, hostivickém Centru výstrahy proti zbraním hromadného ničení a dalších školících zařízeních Armády České republiky. Náplní zdokonalovacího výcviku v ČR byla jak teoretická příprava, tak i praktická příprava s typově shodnou technikou a přístrojovým vybavením. Jordánští chemici si také mohli v rámci programu vyzkoušet výcvikový trenažer – klecový labyrint GFT u hasičského záchranného sboru v Jablonci nad Nisou. Vyvrcholením této přípravy byl výcvik v manipulaci se skutečnými bojovými chemickými látkami na specializovaném pracovišti Vojenského výzkumného ústavu ve Vyškově.

Mentorská činnost

Vojáci libereckého pluku se pravidelně podílejí na přípravě a vedení odborných kurzů v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení pro příslušníky zahraničních armád (Afghánistánu, Indie, Jordánska a Srbska). Chemici také organizují odborné vojskové stáže pro studenty Univerzity obrany Brno, kadety Vojenské akademie rakouských ozbrojených sil a žáky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové.