Zahraniční mise » Informační servis » Filmotéka » Česká mise

Česká mise

Úvodní díl desetidílného seriálu o práci českých vojáků, kteří byli vysláni do neklidných oblastí světa v rámci aliančních, či koaličních sil a do operací na podporu míru i misí OSN.
28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Dokument zachycuje činnost českých vojáků, kteří převzali odpovědnost za řízení a bezpečnost mezinárodního letiště v Kábulu , především se soustředí na práci uznávaného pyrotechnického týmu. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Čeští vojenští policisté vystřídali prosinci 2003 příslušníky 7. polní nemocnice v Iráku, aby pomohli s výcvikem iráckých policistů. Snímek také přibližuje atmosféru, která vládla v zemi po svržení diktátorského režimu Sadáma Husajna. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Každodenní práce českých vojáků, působících pod vlajkou mírových sil Evropské unie v misi EUFOR se vrací k nedávné minulosti, kdy čeští vojáci sehrávali v rámci koaličních sil na Balkáně stabilizující úlohu už od mise OSN UNPROFOR až po současnou operaci EU Althea. Je zde také zachycena zajímavá a nelehká práce armádních vrtulníkářů. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Nevšední chvíle zažívají čeští vojenští pozorovatelé v hornatém Gruzii, která je protkána napětím z válečné eskalace a nesváry mezi obyvatelstvem této země. Snímek vypráví o nejednoduché práci našich vojáků. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Příběh dokumentuje činnost pozorovatelského týmu v Demokratické republice Kongo, která je zmítána nepokoji. Sugestivně zachycuje realitu, v této neklidné části africké země, ve které působí čeští pozorovatelé. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Působení českých vojáků v mnohonárodní mírové operaci NATO v bývalé jihosrbské provincii navazuje na jejich předchozí misi v silách SFOR na území bývalé Jugoslávie. Popisuje nejen jednotlivé činnosti českých vojáků na udržení křehkého míru v této neklidné balkánské zemi. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Další z afrických zemí, kde působí čeští vojenští pozorovatelé pod hlavičkou Organizace spojených národů a dbají na dodržování mezinárodních smluv. Nestranně se snaží pomáhat místním obyvatelům k návratu do života v míru. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Čeští vojáci působí také v této africké zemi jako vyslanci OSN a s modrým baretem či přilbou dohlížejí ve společenství mezinárodních týmů nad příměřím mezi znesvářenými stranami. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->

Závěrečný díl shrnuje dosavadní osobní zkušenosti českých vojáků, kteří působili v zahraničních riskantních operacích na podporu míru i pozorovatelských misích OSN. 28 min.

<!--WTD_FT(TITLE)-->