Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2016

Čeští vojáci v zahraničí 2016

ČEŠTÍ VOJÁCI V MEZINÁRODNÍCH VOJENSKÝCH STRUKTURÁCH

V roce 2016 bylo v mezinárodních vojenských štábech NATO a EU, v agenturách NATO a EU, v národních zastoupeních AČR při mezinárodních vojenských štábech zařazeno celkem 213 příslušníků AČR, kteří byli rozmístěni v rámci působišť dislokovaných na území patnácti členských zemí Aliance a na Ukrajině.

Druhým rokem pokračovalo zastávání pozice předsedy Vojenského výboru NATO. Nově byly v srpnu obsazeny rotační pozice zástupce náčelníka štábu JOINT FORCE COMMAND (JFC) Brunssum v Nizozemsku a náčelníka štábu JOINT FORCE TRAINING CENTRE (JFTC) Bydgoszcz v Polsku. Obsazena byla i civilní pozice děkana NATO DEFENSE COLLEGE (NADEFCOL) Řím v Itálii.

Bylo realizováno další zapojení do NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), a to v Bratislavě na Slovensku.

Zahraniční pracoviště a působiště     Počty
Zahraniční pracoviště MONS:Belgie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie       146
Zahraniční pracoviště BRUSEL:Belgie        60
Zahraniční pracoviště NORFOLK:USA          7
Celkem      213

ÚČAST AČR V HOTOVOSTNÍCH SILÁCH, MEZINÁRODNÍCH ZAHRANIČNÍCH OPERACÍCH A POZOROVATELSKÝCH MISÍCH V ROCE 2016

NATO enhanced Response Force (eNRF)
Pro eNRF 2016, v době od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, vyčleňovala AČR celkem do 816 osob. Jednalo se o uskupení speciálních sil (do 100 osob), letecký odřad podpory speciálních operací (do 100 osob), výsadkovou rotu (do 220 osob), rotu CBRN (do 240 osob), tým HUMINT (6 osob) a ženijní rotu (do 130 osob). Jednotky byly doplněny logistickým zabezpečením.

EU Battle Group
Ve prospěch V4 EUBG, v době od 1. ledna do 30. června 2016, vyčleňoval resort MO síly a prostředky v počtu do 850 osob. Česká republika se ujala vůdčí role v oblasti zdravotnického zabezpečení a logistické podpory. Dále vyčlenila vrtulníkovou jednotku se 4 vrtulníky Mi-171Š, transportní letoun C-295M CASA, tým specialistů EOD a národní podpůrný prvek (NSE). Přes šedesát českých vojáků také bylo připraveno působit ve štábech stálého operačního velitelství v Krakově a polního velitelství sil.

Ve prospěch DEU EUBG, v období od 1. července do 31. prosince 2016, vyčleňoval resort MO síly a prostředky v počtu do 250 osob. Jednalo se především o pěší rotu ochrany sil, tým CIMIC/PSYOPS, četu OPZHN, tým EOD, skupinu VP, další specialisty a národní podpůrný prvek (NSE).

ZAHRANIČNÍ OPERACE

Resort MO se v roce 2016 zapojil do 12 zahraničních operací na území Kosova, Afghánistánu, Islandu, Bosny a Hercegoviny, Velké Británie, Itálie, Mali, Egypta, Iráku a na Golanských výšinách. Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 860 vojáků.

Operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) – Kosovo
V operaci působilo do 13 příslušníků AČR, včetně 3 příslušníků DCM (Deployable Communication Module), kteří byli zařazeni na funkcích na velitelství KFOR na základně Film City v Prištině.

Mise RESOLUTE SUPPORT – Afghánistán
Česká republika působila v roce 2016 v misi RESOLUTE SUPPORT na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství TAAC (Train, Advise and Assist Command): TAAC-Capital (TAAC-C) a TAAC-East (TAAC-E).
TAAC-C – Kábul – v rámci TAAC-C působily na mezinárodním letišti Kábul (HKIA – Hamid Karzai International Airport) zejména níže uvedené jednotky:

  • velitelství ÚU AČR RS v počtu do 35 osob, které zabezpečovalo komplexní podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu, 
  • jednotka AAT (Air Advisory Team) v počtu do 40 osob, jejímž úkolem bylo podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-35 a Mi-17, 
  • polní chirurgický tým (PCHT) v počtu do 15 osob v rámci polní nemocnice USA, 
  • zastoupení na velitelstvích RESOLUTE SUPPORT, HKIA a BAF v počtu do 17 osob, 
  • DCM (Deployable Communication Module) v počtu do 9 osob.

TAAC-E – v rámci TAAC-E působila v provincii Parwan strážní rota BAF (Bagram Airfield). Strážní rota plnila úkol ochrany určeného prostoru v počtu do 169 osob.

Na území Afghánistánu dále působil odřad 601. skupiny speciálních sil v počtu do 20 osob za účelem ochrany osob a majetku Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu, včetně rezidence českého velvyslance.

Operace ASICIPPN – Island
ČR byla zapojena do ochrany vzdušného prostoru Islandu vysláním 4 letounů JAS-39 Gripen (+ pátý záložní letoun) a personálu v celkovém počtu do 66 osob. ÚU působilo na letecké základně Keflavík včetně přípravné a odsunové fáze od 25. září do 7. listopadu 2016. Operační úkol byl plněn od 5. do 31. října 2016.

Operace EU ALTHEA (EUFOR) – Bosna a Hercegovina
Do operace byla ČR zapojena 2 důstojníky, kteří plnili úkoly spojené s výcvikem ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, na velitelství operace na základně Butmir v Sarajevu.

Operace EU NAVFOR ATALANTA – Velká Británie
V operaci byla ČR zapojena 2 důstojníky a jedním praporčíkem, kteří plnili úkoly na operačním velitelství (OHQ) v Northwoodu.

Operace EUNAVFOR MED – Itálie
V operaci byla ČR zapojena 2 důstojníky, kteří plnili úkoly na operačním velitelství (OHQ) v Římě, a 1 důstojníkem, jenž plnil úkoly na velitelství operace (FHQ), které je umístěno na italské letadlové lodi.

Mise EUTM-M – Mali
V operaci byla ČR zapojena úkolovým uskupením AČR EUTM Mali v celkovém počtu do 41 osob. Tři praporčíci plnili úkoly na velitelství operace v Bamaku, do 36 osob bylo zapojeno do plnění úkolů spojených s ochranou velitelství EUTM-M Mali v Bamaku a s doprovodem konvojů. Až čtyři instruktoři plnili úkoly výcviku malijských ozbrojených sil v rámci německé pěší výcvikové roty (Infantry Training Company) ve výcvikovém centru v Koulikoro a Sikasso.

Operace MFO (Multinational Force and Observers) – Egyptská arabská republika, Sinaj
Do operace MFO byla ČR zapojena 3 důstojníky, kteří plnili úkoly na velitelství sil MFO a leteckou jednotkou s letounem C-295 CASA v počtu do 15 osob. Letecká jednotka zabezpečovala přepravu osob a materiá­lu mezi základnami MFO, Káhirou a Tel Avivem, přepravu vládních a styčných představitelů stran mírové smlouvy, částečně službu pátrání a záchrany (SAR) a leteckého MEDEVAC. Dále prováděla verifikační a pozorovací lety.

Mise OSN UNDOF – Golanské výšiny
Do mise byla ČR zapojena 3 důstojníky, kteří plnili úkoly na velitelství operace na základně Ziouani.

Mise OSN MINUSMA – Mali
Do mise byla ČR zapojena 1 důstojníkem, který plnil úkoly na velitelství mise v Bamaku a vysláním jednotky speciálních sil v počtu do 25 osob, která působila ze základny v oblasti Gao na severu země.

Letecký poradní tým (LPT) – Irák
Na konci června 2016 byl vyslán na území Irácké republiky letecký poradní tým v počtu do 35 osob, který plnil úkoly výcviku a mentorování létajícího a pozemního personálu iráckých vzdušných sil na letounech L-159. LPT je dislokován na letecké základně Balad.

Polní chirurgický tým (PCHT) – Irák
Dne 5. prosince 2016 byl vyslán na území Irácké republiky polní chirurgický tým v počtu 17 osob, který byl zařazen do struktury US vojenské nemocnice ROLE 2 s úkolem poskytovat specializovanou chirurgickou péči, provádět odbornou činnost v oboru resuscitativní chirurgie, anesteziologie, pooperační péče a zdravotnického odsunu.

POZOROVATELSKÉ MISE

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2016 ve 4 mírových misích OSN v počtu do 9 osob.

MONUSCO (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby

UNMIK (Kosovo) – 2 osoby

UNAMA (Afghánistán) – 1 osoba

MINUSCA (Středoafrická republika) – 3 osoby


Únor 2017