Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2010 » Účast AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2010

Účast AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2010

NATO Response Force (NRF) Pro potřeby 14. rotace NRF vyčleňovala AČR celkem do 220 osob (ochranná rota, posílená mechanizovanou rotu - do 120 osob, 4 experty v oblasti OPZHN, národní podpůrný prvek - do 53 osob).

Pro 15. rotaci NRF vyčlenila AČR celkem do 360 příslušníků AČR (dopravní rota - do 120 osob, ženijní stavební rota - do 170 osob, v oblasti OPZHN - 3 osoby do společného analytického týmu a do štábu praporu, národní podpůrný prvek - do 53 osob).

Armáda České republiky se v roce 2010 zapojila do 5 zahraničních operací na území, Kosova, Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Velké Británie a Egypta.Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 2 000 vojáků.

Operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) - Kosovo

V operaci JOINT ENTERPRISE na území Kosova byla ČR v období od ledna do října 2010 zapojena kontingentem v počtu do 370 osob. Současně byla na území České republiky připravena k nasazení do prostoru odpovědnosti Mnohonárodního úkolového uskupení - Střed MNTF (C) záložní rota v počtu do 102 osob. Hlavním prvkem kontingentu byla mechanizovaná rota, jež byla součástí MNTF (C).

AČR měla dále zastoupení na velitelství KFOR v Prištině a na velitelství MNTF (C) na základně Ville v Lipljanu. K hlavním úkolům mechanizované roty patřilo střežení a monitorování kosovsko–srbské hranice, zajištění bezpečnosti na této hranici, ochrana menšin a kulturních památek v prostoru odpovědnosti proti hrozbě útoků radikálních extremistických skupin, obnova důvěry mezi etnickými skupinami a podpora činnosti příslušníků mise OSN na území Kosova (UNMIK).

Od 1. října 2010 začala ČR poskytovat ve prospěch operace prapor operačních záloh (ORF - Operational Reserve Force) v celkovém počtu do 489 osob. Hlavními prvky ORF jsou těžká mechanizovaná rota a 2 lehké mechanizované roty, které jsou připraveny k nasazení u mateřských útvarů v ČR. V prostoru operace na základně Šajkovac tak působilo pouze organizační jádro praporu ORF v počtu 77 osob. Zároveň s ORF poskytovala ČR 8 vojáků pro velitelství KFOR, 4 vojáky pro LMT (Liaison Monitoring Team) a 3 vojáky pro RLMT-C/ JRD-C (Regional LMT - Centre / Joint Regional Detachment - Centre).

 Mise ISAF (International Security Assistance Force) - Afghánistán

Česká republika působila v roce 2010 v misi ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství: RC-Capital (RC-C) a RC-East (RC-E). RC-C - Kábul - v rámci RC-C působily na mezinárodním letišti Kábul (KAIA) níže uvedené jednotky: -

jednotka chemické a biologické ochrany v počtu do 12 osob: Jejím hlavním úkolem bylo neustálé monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF;

- jednotka AMT (Air Mentoring Team) v počtu do 19 osob. Jeho hlavním úkolem bylo podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-24 a Mi-17;

- jednotka NSE (National Support Element) v počtu do 60 osob, která zabezpečovala logistickou podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu;

- zastoupení na velitelstvích ISAF a KAIA v počtu do 15 osob. RC-E - v rámci RC-E působila AČR v provinciích Lógar, Paktika a Wardak.

Provincie Lógar - v provincii LÓGAR působil Provinční rekonstrukční tým (PRT) dislokovaný na základně SHANK u města Pol-e-Alam v počtu do 300 vojáků a 12 civilních expertů – zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. K jeho hlavním úkolům patřilo podporovat rozšiřování autority afghánské vlády v provincii Lógar, podílet se na její stabilizaci, podílet se výcviku afhánských bezpečnostních sil, zabezpečit ochranu civilních expertů a podporovat humanitární a rekonstrukční aktivity.

Provincie Paktika - v provincii Paktika působila na základně Sharana vrtulníková jednotka v počtu do 100 osob. Jejím hlavním úkolem bylo zabezpečení letecké přepravy osob a materiálu.

Provincie Wardak - v provincii Wardak zahájila v měsíci prosinci plnění operačního úkolu jednotka OMLT (Operational Mentor and Liaison Team) v počtu do 54 osob. Jednotka je dislokován na základně Carwile a předsunutých základnách v provincii Wardak. K jejím hlavním úkolům patří výuka, příprava a výcvik přiděleného praporu Afghánské národní armády (ANA)

Jednotka OMLT absolvovala v období od září do prosince intenzivní stmelovací výcvik společně s přiděleným praporem Afghánské národní armády (ANA) na základně Black Horse poblíž Kábulu..

Operace EU ALTHEA (EUFOR) - Bosna a Hercegovina Do operace se ČR zapojila dnem 8. června 2010 dvěma důstojníky, kteří působili na velitelství operace na základně BUTMIR v Sarajevu.

Operace EU NAVFOR ATALANTA - Velká Británie Do operace se ČR zapojila dnem 20. ledna 2010. V operaci působili na Operačním velitelství (OHQ) v Northwoodu dva důstojníci a jeden praporčík.

Operace MFO (Multinational Force and Observers) - Egyptská arabská republika, Sinaj Do operace MFO byla ČR zapojena 3 důstojníky, kteří plnili úkoly na velitelství sil MFO dislokovaném na základně El Gorah.

Pozorovatelské mise Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2010 ve 3 mírových misích OSN v počtu do 5 osob. MONUC (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby UNMIK (Kosovo) – 1 osoba UNAMA (Afghánistán) – 1 osoba