Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2009 » Účast AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2009

Účast AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2009

NATO Response Force (NRF) Pro potřeby 12. rotace NRF vyčleňovala AČR dopravní rotu v počtu 229 příslušníků (jednotka pasivních sledovacích systémů - 86 osob, četa dekontaminace s velitelstvím roty - 70 osob, chemická laboratoř a biodetekční tým - 20 osob a národní podpůrný prvek do 53 osob).

Pro 13. rotaci NRF vyčlenila AČR celkem 3 příslušníky AČR, a to specialisty k vyhodnocování a poradenství v oblasti protichemické a protibiologické ochrany (JAT) v počtu do 3 osob.

Bojové uskupení Evropské unie EU BG

Zapojení ČR do EU BG vycházelo z usnesení vlády ze dne 27. října 2004 č. 1038, kterým vláda schválila přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice. Pro EU BG bylo v období od 1. července do 31. prosince 2009 připraveno k nasazení bojové uskupení CZE/SVK EU BG s tím, že celkový počet nasazených příslušníků AČR nepřesáhne 1800 osob. V tomto uskupení zastávala ČR roli vedoucího národa s participací příslušníků OS SR. Armáda České republiky se v roce 2009 zapojila do 8 zahraničních operací na území, Kosova, Iráku, Afghánistánu, Čadu, Egypta, Litvy a SRN. Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 2100 vojáků.

Operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) - Kosovo

V operaci JOINT ENTERPRISE na území Kosova byla ČR zapojena kontingentem v počtu do 400 osob. Současně byla na území České republiky připravena k nasazení do prostoru odpovědnosti MNTF (C) záložní rota v počtu do 102 osob. Hlavním prvkem kontingentu je mechanizovaná rota, jež je součástí Mnohonárodního úkolového uskupení - Střed (MNTF (C)).

AČR má dále zastoupení na velitelství KFOR v Prištině a na velitelství MNTF (C) na základně Ville v Lipljanu. K hlavním úkolům mechanizované roty patří střežení a monitorování provinciální kosovsko–srbské hranice, zajištění bezpečnosti na této hranici, ochrana menšin a kulturních památek v prostoru odpovědnosti proti hrozbě útoků radikálních extremistických skupin a dále obnova důvěry mezi etnickými skupinami a podpora činnosti příslušníků mise OSN na území Kosova (UNMIK).

Operace NTM - I - Irák

Ve výcvikové misi NATO v Iráku (NTM-I) s dislokací v Bagdádu působili 4 příslušníci AČR. Hlavním úkolem této mise byl výcvik vybraných skupin velitelského sboru (důstojníci strategické a operační úrovně velení), pomoc při výstavbě vojenské akademie a Centra výcviku, vzdělávání a doktrín (TEDC) a při budování a výstavbě bezpečnostních struktur v Iráku. AČR ukončila své působení v této misi a tím i na území Iráku dnem 28. února 2009 stažením svých příslušníků do České republiky.

Mise ISAF (International Security Assistance Force) - Afghánistán

Česká republika byla v roce 2009 do mise ISAF na území Afghánistánu postupně zapojena čtyřmi kontingenty. Kábul - První kontingent, který působil na mezinárodním letišti Kábul (KAIA) byl kontingent KAIA a chemické jednotky v počtu do 70 osob. Kontingent je tvořen národním podpůrným prvkem NSE, který zabezpečuje logistickou podporu pro všechny kontingenty AČR v Afghánistánu.

Součástí kontingentu je dále lehká chemická jednotka, jejímž hlavním úkolem je neustálé monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF a výcvikový a poradní tým OMLT (Operational Mentor Liaison Team). Jeho úkolem je podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-24. Tyto vojáky dále doplňují meteorologičtí odborníci, specialisté řízení letového provozu, skupina zdravotníků, vojenské policie a příslušníci AČR zařazení na velitelství ISAF.

Lógar - Druhý kontingentem byl Provinční rekonstrukční tým působící na základně SHANK u města Pol-e Alam v provincii Lógar. Tento tým se skládal z 275 vojáků a maximálně 14 civilních expertů vyslaných Ministerstvem zahraničních věcí. K jeho hlavním úkolům patří zabezpečit dialog s guvernérem provincie a guvernéry jednotlivých distriktů, provádět aktivity s cílem vybudovat důvěru u místních autorit a tím snížit riziko vzniku konfliktu. Dále monitorovat, hlásit, vyhodnocovat a provádět poradenskou činnost v aspektech politických, sociálních a bezpečnostních v těsné součinnosti s UNAMA, vedoucími národy SSR (Security Sector Reform – reforma bezpečnostních sil) a bilaterálními programy, podporovat a napomáhat v práci Provinčního koordinačního centra (dále jen PKC) a zřídit styčné prvky v jednotlivých PKC, napomáhat mezinárodní komunitě v procesu reformy a posílení civilní administrativy včetně pomoci při společném sdílení informací mezi vládními prvky a civilními agenturami. V případě žádosti a možností kontingentu všestranně podporovat humanitární a rekonstrukční aktivity.

V neposlední řadě patří k jejich úkolům monitorovat a vyhodnocovat vojenskou a civilní situaci v oblasti. Čeští vojáci svou činností v tomto období mimo jiné přispěli i k úspěšnému průběhu prezidentských voleb v Afghánistánu. Kromě průběžného monitorování všech volebních míst v provincii Lógar, které prováděli v rámci pravidelných patrol, se před volbami podíleli na přípravě příslušníků Afghánské národní policie a armády. Desítky afghánských policistů absolvovaly pod jejich vedením speciální kurz pro velitele volebních míst. Řadu policistů rovněž cvičili přímo v terénu. V průběhu voleb pak působila stovka českých vojáků v distriktu Azra, kde se podíleli na zajištění bezpečného prostředí v okolí volebních míst.

Uruzgan - Třetí kontingent v počtu do 63 osob působil v provincii Uruzgan a byl dislokován na základně v Deh Rawod. Kontingent plnil úkoly ostrahy a ochrany nizozemské základny. Kontingent ukončil plnění operačního úkolu dnem 31. března 2009 a v průběhu měsíce dubna byl odsunut zpět do České republiky. Paktika

 Čtvrtou jednotkou byl kontingent vrtulníkové jednotky, který zahájil činnost na konci října 2009 na základně Sharana na území provincie Paktika, kdy byla do prostoru nasazení vyslána předsunutá skupina. V měsíci prosinci pak tento předsunutý tým následovaly hlavní síly kontingentu. Kontingent bude mít celkem 110 osob. Zahájení plnění operačního úkolu je plánováno na konec měsíce ledna 2010. Úkolem kontingentu bude zabezpečení přepravních úkolů.

Operace ENDURING FREEDOM - Afghánistán

V operaci EF byla AČR zapojena kontingentem tvořeným 601. skupinou speciálních sil v počtu do 100 osob. Příslušníci kontingentu byli dislokováni na letišti Kandahár, odkud se přesouvali k plnění stanovených úkolů na předsunutou základnu. Základ kontingentu tvořily 3 odřady speciálního určení. K hlavním úkolům patřilo zejména provádění speciálního průzkumu, tj. získávání informací o důležitých cílech, vyhledávání a lokalizace vybraných objektů zvláštní důležitosti a provádění úderných akcí malého rozsahu. Dnem 30. listopadu 2009 ukončila jednotka plnění operačního úkolu a v průběhu měsíce prosince se vrátila zpět do České republiky

Operace BALTIC AIR POLICING - Litva

V operaci Baltic Air Policing plnil úkoly v období 1. 5. 2009 – 31. 8. 2009 kontingent v počtu 75 osob se 4 letouny JAS 39 C Gripen. Kontingent byl dislokován na základně Šiauliai v Litvě. Hlavním úkolem bylo zabezpečení ochrany vzdušného prostoru (Air Policing – AP) tří pobaltských států (Litva, Lotyšsko, Estonsko). Příslušníci AČR na OHQ BG EU – ULM, SRN Na operačním velitelství (RFOC) v německém Ulmu působil v období od 14. 4. 2009 do 22. 12. 2009 styčný tým v počtu do 5 příslušníků AČR, s úkolem připravit plánovací dokumentaci a koordinovat případné nasazení CZE/SVK BG EU.

Operace EUFOR TCHAD/RCA

Do operace byla AČR zapojena 2 důstojníky. První působil na Operačním velitelství (EU OHQ) v Mont Valérien v Paříži a druhý na velitelství operace (EU FHQ – Force Headquarters) v Čadu ve městě N´djamena. Dnem 31. března 2009 bylo ukončeno působení AČR v této operaci odsunem obou důstojníků do České republiky.

Operace MFO (Multinational Force and Observers) - Egyptská arabská republika, Sinaj Do operace MFO se AČR zapojila 16. listopadu 2009 vysláním 3 důstojníků, kteří plní úkoly na velitelství sil MFO dislokovaném na základně El Gorah.

Pozorovatelské mise

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2009 v 4 mírových misích OSN. Celkově se ve funkcích vojenských pozorovatelů vystřídalo 15 osob. UNOMIG (Gruzie) – 5 osob MONUC (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby UNMIK (Kosovo) – 1 osoba UNAMA (Afghánistán) – 1 osoba