Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2011 » Účast AČR v mezinárodních zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2011

Účast AČR v mezinárodních zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2011

NATO Response Force (NRF)

Pro potřeby rotace vyčleňovala AČR v době od 1. ledna do 15. července celkem 305 osob (společný analytický tým 5, tým pro koordinaci přepravy 10, baterii protivzdušné obrany 237 a národní prvek podpory 53). Ve druhé polovině roku v době od 1. července do 15. ledna 2012 vyčleňovala AČR celkem 727 osob (prapor OPZHN 295, společný analytický tým 5, biologickou laboratoř 21, tým pro koordinaci přepravy 10, baterii protivzdušné obrany 237 a národní prvek podpory 159).

Zahraniční operace

Armáda České republiky působila v roce 2011 v 5 zahraničních operacích na území Kosova, Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Velké Británie a Egypta. Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 2 200 vojáků.

Operace Joint Enterprise (KFOR) – Kosovo

Pro tuto operaci vyčleňovala AČR v období od ledna do 30. června prapor operačních záloh (ORF – Operational Reserve Force) v celkové počtu do 489 osob. Jeho hlavními prvky byla těžká mechanizovaná rota a 2 lehké mechanizované roty, které byly připraveny k nasazení na území Kosova u domovských útvarů v České republice. V prostoru operace v Kosovu, na základně Šajkovac, tak působilo pouze organizační jádro praporu ORF v počtu 77 osob.

Vedle toho poskytovala AČR 8 vojáků pro velitelství KFOR, 4 vojáky pro LMT (Liaison Monitoring Team) a 3 vojáky pro RLMT-C / JRD-C (Regional LMT – Centre / Joint Regional Detachment – Centre). Od 1. července do 31. října působilo v operaci Úkolové uskupení KFOR v počtu 99 osob, které provedlo úplnou likvidaci bývalé základny a předání pozemků pod základnou Šajkovac místním autoritám. Od 1. listopadu tak již působilo v operaci pouze 7 příslušníků AČR, kteří jsou zařazeni na funkcích na velitelství KFOR.

Mise ISAF (International Security Assistance Force) – Afghánistán

Armáda České republiky působila v roce 2011 v misi ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství: RC-Capital (RC-C) a RC-East (RC-E).

RC-C – Kábul – v rámci RC-C působily na mezinárodním letišti Kábul (KAIA) tyto jednotky:

 • jednotka CHBO v počtu 13 osob, jejímž hlavním úkolem je neustálé monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF;
 • jednotka AMT (Air Mentoring Team) v počtu 19 osob, jejímž úkolem je podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-24 a Mi-17;
 • jednotka NSE (National Support Element) v počtu 61 osob, která zabezpečuje logistickou podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu;
 • polní chirurgický tým (PCHT) v počtu 11 osob v rámci francouzské polní nemocnice;
 • zastoupení na velitelstvích ISAF a KAIA v počtu 17 osob.

RC-E – v rámci RC-E působila ČR v provinciích Lógar, Paktika, Wardak a Nangarhar.

 • Provincie Lógar – zde působil provinční rekonstrukční tým (PRT) na základně Shank u města Pol-e Alam v počtu do 300 vojáků a 12 civilních expertů – zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. K jeho hlavním úkolům patřila podpora rozšiřování autority afghánské vlády v provincii Lógar, podíl na její stabilizaci, podíl na výcviku afghánských bezpečnostních sil, zabezpečení ochrany civilních expertů a podpora humanitárních a rekonstrukčních aktivit.
 • Provincie Paktika – tady na základně Sharana působila vrtulníková jednotka v počtu do 100 osob, jejímž hlavním úkolem bylo zabezpečení letecké přepravy osob a materiálu. Jednotka ukončila svoji činnost 23. října a během listopadu a prosince se odsunula zpět do ČR.
 • Provincie Wardak – zde plnila úkoly jednotka OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) v počtu do 54 osob. Jednotka byla dislokována na základně Soltan Kheyl a několika předsunutých základnách. K jejím hlavním úkolům patřilo mentorování štábních a taktických činností jednotlivých rot přiděleného praporu Afghánské národní armády (ANA). Druhou jednotkou působící v této provincii byla Výcviková jednotka Vojenské policie v počtu 12 osob, která zahájila činnost 21. března v Národním policejním výcvikovém centru NPTC Afghánské národní policie (ANP). Své úkoly plnila v sestavě mezinárodního týmu mentorů pod vedením Francie.
 • Provincie Nangarhár – tady zahájilo 1. července plnění operačního úkolu Úkolové uskupení speciálních sil v počtu do 100 osob.

Operace EU Althea (EUFOR) – Bosna a Hercegovina

Do operace byla AČR zapojena 2 důstojníky, kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny na velitelství operace na základně Butmir v Sarajevu.

Operace EU NAVFOR Atalanta – Velká Británie

V operaci byla AČR zapojena 2 důstojníky a jedním praporčíkem, kteří plnili úkoly na Operačním velitelství (OHQ) v Northwoodu.

Operace MFO (Multinational Force and Observers) – Egyptská arabská republika, Sinaj

Do operace MFO byla AČR zapojena 3 důstojníky na velitelství sil MFO, které je dislokováno na základně El Gorah.

Pozorovatelské mise

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2011 ve 3 mírových misích OSN v počtu do 5 osob.

 • MONUSCO – Demokratická republika Kongo – 3 osoby
 • UNMIK – Kosovo – 1 osoba
 • UNAMA – Afghánistán – 1 osoba

Vloženo: 18. ledna 2012