Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2008

Čeští vojáci v zahraničí k 31. prosinci 2008

AČR v mezinárodních vojenských strukturách, zahraničních operacích a v pozorovatelských misích.

Příslušníci AČR se v roce 2008 podíleli na plnění stanovených úkolů v rámci jednotlivých velitelství a mezinárodních štábů NATO a Evropské unie. V roce 2008 působilo v těchto strukturách celkem 185 vojáků.

Struktura a početní obsazení jednotlivých velitelských subjektů, které plní závazky ČR vůči Alianci, je závislá na požadavcích velitelství NATO a možnostech AČR splnit tyto požadavky vysláním požadovaných odborníků.

Zahraniční pracoviště

Pracoviště

Počty osob

MONS, Belgie 137
BRUSEL, Belgie 39
NORFOLK, USA 8
TAMPA, USA 1
CELKEM

 185

NATO Response Force (NRF)

Pro potřeby 10. rotace NRF vyčleňovala AČR dopravní rotu v počtu 100 příslušníků. Pro 11. rotaci NRF vyčlenila AČR celkem 343 příslušníky AČR v následujícím složení: ochranná rota v počtu do 120 osob, jednotka CIMIC do 20 osob, protiletadlová baterie přenosných protiletadlových řízených střel MANPAD v počtu do 200 osob a specialisty v oblasti OPZHN předurčené pro zařazení do struktury velitelství mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany a JAT v počtu do tří osob. Na základě přistoupení aliančních států NATO k novému dlouhodobému systému plánování sil a prostředků do dalších rotací NRF, se ČR zavázala přispívat v každé následující rotaci NRF (např. v roce 2009 – 229 osob v NRF-12).


Armáda České republiky se v roce 2008 zapojila do šesti zahraničních operací na území Bosny a Hercegoviny, Kosova, Iráku, Afghánistánu a Čadu. Celkem se v těchto zahraničních operacích vystřídalo 2110 vojáků.

Operace Evropské unie ALTHEA - Bosna a Hercegovina

Do operace se AČR zapojila kontingentem, který byl tvořen zastoupením AČR na velitelství EUFOR v Sarajevu v počtu čtyřech osob. AČR ukončila působení v operaci dnem 30. června 2008.

Operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) - Kosovo

Pro operaci bylo usnesením vlády ČR a souhlasem obou komor Parlamentu ČR schváleno působení kontingentu v počtu do 550 osob (včetně 116 osob záložní roty). Jeho hlavním prvkem je mechanizovaná rota, jež je součástí Mnohonárodního úkolového uskupení – Střed (MNTF (C). AČR má dále zastoupení na velitelství KFOR v Prištině a na velitelství MNTF (C) na základně Camp Ville v Lipljanu. K hlavním úkolům mechanizované roty patří střežení a monitorování provincionální kosovsko srbské hranice, zajištění bezpečnosti na této hranici, ochrana menšin a kulturních památek v prostoru odpovědnosti proti hrozbě útoků radikálních extremistických skupin a dále obnova důvěry mezi etnickými skupinami a podpora činnosti příslušníků mise OSN na území Kosova (UNMIK).

Operace MNF-I a NTM-I - Irák

Do operace na území Iráku byla AČR zapojena kontingentem v celkovém počtu do 100 osob. Kontingent AČR plnil úkoly v sestavě Mnohonárodní divize jihovýchod – MND (SE) a byl dislokován na základně COB (Contingency Operating Base), která je umístěna na letišti v Basře. K hlavním úkolům kontingentu AČR patřilo střežení a ochrana dvou vstupních bran DELTA a RITZ do prostoru základny na letišti Basra. Tento kontingent byl v průběhu měsíce června nahrazen kontingentem v počtu do 18 osob, jehož hlavním prvkem byli instruktoři výcviku na bojových vozidlech pěchoty BVP-1 a tancích T-72 v počtu 14 osob. Jejich hlavním úkolem byl výcvik příslušníků Irácké národní armády a Irácké národní policie na základně v TAJI. V průběhu prosince ukončil i tento kontingent svoji činnost v operaci a vrátil se zpět do ČR.

Součástí obou kontingentů AČR v Iráku byli také příslušníci AČR, kteří plní úkoly v rámci Výcvikové mise NATO v Iráku (NTM-I, NATO Training Mission)) s dislokací v Bagdádu. Hlavním úkolem NTM-I je výcvik vybraných skupin velitelského sboru (důstojníci strategické a operační úrovně velení), pomoc při výstavbě vojenské akademie a Centra výcviku, vzdělávání a doktrín (TEDC) a při budování a výstavbě bezpečnostních struktur v Iráku.

Mise ISAF (International Security Assistance Force) - Afghánistán

Česká republika byla do mise ISAF na území Afghánistánu zapojena čtyřmi kontingenty.

První kontingent, který působil na mezinárodním letišti Kábul (KAIA), byl kontingent Polní nemocnice a chemické jednotky v počtu do 105 osob. Součástí kontingentu byli také příslušníci AČR plnící úkoly hydrometeorologického zabezpečení, řízení letového provozu na mezinárodním letišti v Kábulu a tým OMLT (Operational Mentor Liaison Team), který zabezpečoval výuku afghánských pilotů vrtulníků a leteckého pozemního personálu. Polní nemocnice ukončila plnění operačního úkolu 30. listopadu 2008. V průběhu prosince 2008 byl nahrazen novým kontingentem, jehož součástí je i nadále chemický odřad zajišťující plnění úkolů chemického zabezpečení ve prospěch velitelství ISAF v Kábulu, tým OMLT, příslušníci hydrometeorologického zabezpečení a řízení letového provozu a přibyl nový prvek NSE (National Support Element), jehož úkolem je logistická podpora kontingentů AČR na území Afghánistánu.

Druhý kontingent působící v provincii Lógar byl provinční rekonstrukční tým (PRT) v počtu do 200 osob, dislokovaný na základně Shank u města Pol-e Alam. K jeho hlavním úkolům patřilo svou činností přispět ke stabilizaci situace v provincii a projekty podpořit rekonstrukční proces země. K dalším úkolům patřilo rovněž monitorovat, hlásit, vyhodnocovat a provádět poradenskou činnost v aspektech politických, sociálních a bezpečnostních v těsné součinnosti s UNAMA, vedoucími národy SSR a bilaterálními programy, podporovat a napomáhat práci Provinčního koordinačního centra, napomáhat mezinárodní komunitě v procesu reformy a posílení civilní administrativy, včetně společného sdílení informací mezi vládními prvky a civilními agenturami.

Třetí kontingent v počtu do 63 osob působil v provincii Uruzgán od července 2008 a je dislokován na základně v Deh Rawod. Kontingent plní úkoly ostrahy a ochrany nizozemské základny.

Čtvrtou jednotkou byl kontingent skupiny speciálních operací vojenské policie (SOG) působící na území provincie Helmand v počtu do 35 osob. Jednotka plnila úkoly ve spolupráci s ozbrojenými silami Velké Británie. V měsíci září byl kontingent v rámci redislokace přemístěn do provincie Lógar. Úkolem kontingentu bylo provádět operace k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Afghánistánu s přidělenými jednotkami Afghánské národní armády (ANA), podílet se na výcviku jednotek ANA, pomáhat při jejich výstavbě, zasazovat vycvičené jednotky a podporovat výcvik jednotek afghánské policie (ANP) formou metodických zaměstnání a společných patrol.

Operace ENDURING FREEDOM – Afghánistán

V operaci EF byla AČR zapojena kontingentem tvořeným 601. skupinou speciálních sil v počtu do 100 osob. Kontingent byl dislokován na základně v Kandaháru.

Operace EUFOR TCHAD/RCA

Do operace byla AČR zapojena dvěma důstojníky. První působil na Operačním velitelství (EU OHQ) v Mont Valérien v Paříži a druhý na velitelství operace (EU FHQ – Force Headquarters) v Čadu ve městě N´djamena.

Pozorovatelské mise

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2008 v šesti mírových misích OSN. Celkově se ve funkcích vojenských pozorovatelů vystřídalo 15 osob takto:

UNOMIG (Gruzie) – 5 osob

MONUC (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby

UNMEE (Etiopie/Eritrea) – 2 osoby

UNMIK (Kosovo) – 1 osoba

UNMIL (Libérie) – 3 osoby

UNAMA (Afghánistán) – 1 osoba


Vloženo: 5. ledna 2009