Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2015

Čeští vojáci v zahraničí 2015

Účast AČR v mezinárodních zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2015.

NATO Response Force (NRF)

Pro NRF 2015, v době od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, vyčleňovala Armáda České republiky celkem do 1 500 osob (velitelství brigády a podpůrné prvky v počtu do 344 osob, výsadkový mechanizovaný prapor v počtu do 656 osob, četu VP do 34 osob, NSE do 217 osob, ženijní stavební rotu do 60 osob, úkolové uskupení speciálních sil do 75 osob a baterii protivzdušné obrany do 106 osob).

Zahraniční operace

Resort MO se v roce 2015 zapojil do 11 zahraničních operací. Celkem se v těchto operacích vystřídalo téměř 800 vojáků.

Operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) - Kosovo

V operaci působilo do 11 příslušníků AČR, včetně 3 příslušníků DCM (Deployable Communication Module), kteří byli zařazeni na funkcích na velitelství KFOR na základně Film City v Prištině.

Operace RESOLUTE SUPPORT - Afghánistán

Česká republika působila v roce 2015 v operaci RESOLUTE SUPPORT na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství (TAAC – Train, Advise and Assist Command): TAAC-Capital (TAAC-C) a TAAC-East (TAAC -E).

TAAC-C - Kábul − v rámci TAAC-C působily na mezinárodním letišti Kábul (HKIA – Hamid Karzai International Airport) níže uvedené jednotky:

  • jednotka AAT (Air Advisory Team) v počtu 30 osob, jejímž úkolem bylo podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-35 a Mi-17;
  • polní chirurgický tým (PCHT) v počtu 15 osob v rámci polní nemocnice USA;
  • zastoupení na velitelstvích RESOLUTE SUPPORT, HKIA a BAF v počtu 19 osob;
  • jednotka NSE (National Support Element) v počtu 50 osob, která zabezpečovala logistickou podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu.

TAAC-E − v rámci TAAC-E působila v provincii Parwan strážní rota BAF (Bagram Airfield). Strážní rota plnila úkol ochrany určeného prostoru v počtu 165 osob.

Na území Afghánistánu dále působil odřad 601. skupiny speciálních sil za účelem ochrany osob a majetku Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu, včetně rezidence českého velvyslance.

Operace ASICIPPN - Island

ČR byla zapojena do ochrany vzdušného prostoru Islandu vysláním 4 letounů JAS-39 Gripen (+ jeden záložní letoun) a personálu v celkovém počtu do 68 osob. ÚU AČR působilo na letecké základně Keflavík od 20. července do 1. září 2015 (operační úkol byl plněn v období od 29. 7. 2015 do 25. 8. 2015).

Operace ACTIVE FENCE - Turecko

ČR byla zapojena do operace ACTIVE FENCE jednotkou DCM v počtu 7 osob, která je součástí 3. spojovacího praporu NATO (3rd NATO Signal Battalion) dislokovaného v Bydhošti v Polsku. Jednotka působila v operaci v období od 28. dubna 2015 do 7. září 2015 (plnění operačního úkolu od 1. května do 31. srpna 2015) a byla dislokována na základně Incirlik v Turecku. Jejím úkolem bylo zabezpečit spojení ve prospěch nizozemské jednotky PATRIOT.

Operace EU ALTHEA (EUFOR) - Bosna a Hercegovina

Do operace byla ČR zapojena 2 důstojníky, kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, na velitelství operace na základně Butmir v Sarajevu.

Operace EU NAVFOR ATALANTA - Velká Británie

V operaci byla ČR zapojena 2 důstojníky a jedním praporčíkem, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na Operačním velitelství (OHQ) v Northwoodu.

Operace EU NAVFOR MED (EU NAVFOR Sophia) - Itálie

V operaci byla ČR zapojena 2 důstojníky, kteří plnili úkoly na operačním velitelství (OHQ) v Římě a 1 důstojníkem, na velitelství sil operace (FHQ), které je umístěno na italské letadlové lodi.

Operace EUTM − Mali

V operaci byla ČR zapojena Úkolovým uskupením AČR EUTM Mali v celkovém počtu do 38 osob. Jeden důstojník a jeden praporčík plnili úkoly na velitelství operace v Bamaku, 32 osob bylo zapojeno do plnění úkolů spojených s ochranou velitelství EUTM Mali v Bamaku a s doprovodem konvojů. Čtyři instruktoři se zapojili do výcviku malijských ozbrojených sil ve výcvikovém centru v Koulikoro a Sikasso.

Operace MFO (Multinational Force and Observers) - Egyptská arabská republika, Sinaj

Do operace MFO byla ČR zapojena 3 důstojníky, kteří plnili úkoly na velitelství sil MFO dislokovaném na základně El Gorah, kde působila i letecká jednotka s letounem C-295 CASA v počtu do 14 osob.

Mise OSN UNDOF – Golanské výšiny

Do mise byla ČR zapojena 3 důstojníky, kteří plnili úkoly na velitelství operace na základně Ziouani.

Pozorovatelské mise

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2015 ve 4 mírových misích OSN v počtu 10 osob.

  • MONUSCO (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby
  • UNMIK (Kosovo) – 2 osoby
  • UNAMA (Afghánistán) – 2 osoby
  • MINUSCA (Středoafrická republika) – 3 osoby

Leden 2016