Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2014

Čeští vojáci v zahraničí 2014

Účast AČR v mezinárodních zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2014.

NATO Response Force (NRF)

Pro rotaci NRF 2014, v době od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, vyčleňovala AČR celkem do 302 osob (střední dopravní rotu v počtu do 120 osob, příspěvek do štábu JLSG HQ v počtu do 2 osob, rotu chemické ochrany do 57 osob, příspěvek do štábu praporu OPZHN do 3 osob, biologický detekční tým do 13 osob, příspěvek do společného analytického týmu do 3 osob, ženijní stavební četu do 45 osob, tým HUMINT do 6 osob a národní podpůrný prvek do 53 osob).

ZAHRANIČNÍ OPERACE

Armáda České republiky působila v roce 2014 v 8 zahraničních operacích na území Kosova, Afghánistánu, Islandu, Turecka, Bosny a Hercegoviny, Velké Británie, Mali a Egypta. Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 800 vojáků.

Operace Joint Enterprise (KFOR) − Kosovo

V operaci působilo do 13 příslušníků AČR, včetně 6 příslušníků DCM (Deployable Communication Module), kteří byli zařazeni na funkcích na velitelství KFOR na základně Film City v Prištině.

Mise ISAF (International Security Assistance Force) − Afghánistán

Česká republika působila v roce 2014 v operaci ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství: RC-Capital (RC-C) a RC-East (RC-E).

RC-C - Kábul − v rámci RC-C působily na mezinárodním letišti Kábul (KAIA) níže uvedené jednotky:

  • jednotka AAT (Air Advisory Team) v počtu do 30 osob, jejímž úkolem bylo podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-35 a Mi-17;
  • jednotka NSE (National Support Element) v počtu do 61 osob, která zabezpečovala logistickou podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu;
  • polní chirurgický tým (PCHT) v počtu do 13 osob v rámci francouzské, později americké polní nemocnice;
  • zastoupení na velitelstvích ISAF, KAIA a RC v počtu do 19 osob.

RC-E − v rámci RC-E působila jednotka AČR v provincii Parwan.

V provincii Parwan plnila úkoly strážní rota BAF (Bagram Airfield) určená k ochraně základny Bagram v počtu do 150 osob. V červenci 2014 utrpěla strážní rota jednu z největších ztrát v novodobé historii AČR, kdy zde po útoku sebevražedného atentátníka zahynulo 5 českých vojáků.

Operace ASICIPPN - Island

ČR byla zapojena do ochrany vzdušného prostoru Islandu v rámci operace NATO, v období od 15. října do 3. prosince 2014. Úkolové uskupení AČR, které tvořily 4 letouny JAS 39 Gripen (5. jako záloha) a létající a pozemní personál, v celkovém počtu do 67 osob. Jednotka působila na letecké základně Keflavík, včetně přípravné fáze a fáze odsunu v období od 6. října do 7. prosince 2014. Jednotka ukončila své úspěšné nasazení s celkovým náletem 145:01 letových hodin při provedení 82 letů.

Operace ACTIVE FENCE - Turecko

ČR byla zapojena do operace ACTIVE FENCE jednotkou DCM (Deployable Communication Module) v počtu 7 osob, která je součástí 3. spojovacího praporu NATO (3rd NATO Signal Battalion) dislokovaného v Bydhošti v Polsku. Jednotka působila v operaci v období od 29. srpna 2014 a svoji činnost ukončí 31. ledna 2015. Byla dislokována na základně Incirlik v Turecku. Jejím úkolem bylo zabezpečit spojení ve prospěch nizozemské jednotky PATRIOT.

Operace EU Althea (EUFOR) − Bosna a Hercegovina

Do operace byla ČR zapojena 2 důstojníky, kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, na velitelství operace na základně BUTMIR v Sarajevu.

Operace EU NAVFOR Atalanta − Velká Británie

V operaci byla ČR zapojena 2 důstojníky a jedním praporčíkem, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na Operačním velitelství (OHQ) v Northwoodu.

Operace EUTM − Mali

V operaci byla ČR zapojena Úkolovým uskupením AČR EUTM Mali v celkovém počtu do 38 osob. Jeden důstojník a jeden praporčík působili na velitelství operace v Bamaku, 32 osob bylo zapojeno do plnění úkolů spojených s ochranou velitelství EUTM Mali v Bamaku a s doprovodem konvojů. Čtyři instruktoři plnili úkoly výcviku malijských ozbrojených sil v rámci francouzské pěší výcvikové roty (Infantry Training Company) ve výcvikovém centru v Koulikoro a Sikasso.

Operace MFO (Multinational Force and Observers) - Egyptská arabská republika, Sinaj

Do operace MFO byla ČR zapojena 3 důstojníky, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na velitelství sil MFO, které je dislokováno na základně El Gorah. Společně s nimi zde působila i letecká jednotka s jedním letounem C-295 CASA v počtu do 12 osob. Letecká jednotka zabezpečovala přepravu osob a materiálu mezi základnami MFO, Káhirou a Tel Avivem, přepravu vládních a styčných představitelů stran mírové smlouvy, částečně službu pátrání a záchrany (SAR) a leteckého MEDEVACu. Dále prováděla verifikační a pozorovací lety.

POZOROVATELSKÉ MISE

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2014 ve 4 mírových misích OSN v počtu 10 osob.

  • MONUSCO (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby
  • UNMIK (Kosovo) – 2 osoby
  • UNAMA (Afghánistán) – 2 osoby
  • MINUSCA (Středoafrická republika) – 3 osoby

Leden 2015


Upraveno: Srpen 2015