Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2013

Čeští vojáci v zahraničí 2013

Účast AČR v mezinárodních zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2013.

NATO Response Force (NRF)

Pro rotaci NRF 2013, v době od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, vyčleňovala AČR celkem 766 osob, a to jednotku pasivního sledovacího systému VĚRA v počtu 86 osob, četu dekontaminace včetně velitelství roty v počtu 84 osob, laboratoř OPZHN o 16 osobách, tři osoby jako příspěvek do společného analytického týmu, skupinu CIMIC v počtu 11 osob, pontonovou četu v počtu 70 osob, 100 příslušníků polní nemocnice, baterii protivzdušné obrany v počtu 237 osob a národní podpůrný prvek se 159 osobami. V průběhu roku 2013 byla provedena národní aktivace všech prvků NRF 2013 a část sil a prostředků byla cvičně nasazena do operace Boletice 2013.

ZAHRANIČNÍ OPERACE

Armáda České republiky působila v roce 2013 v sedmi zahraničních operacích na území Kosova, Afghánistánu, Litvy, Bosny a Hercegoviny, Velké Británie, Mali a Egypta. Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 1100 vojáků.

Operace Joint Enterprise (KFOR) − Kosovo

V operaci působilo do 10 příslušníků AČR, kteří byli zařazeni na velitelství KFOR na základně Film City v Prištině.

Mise ISAF (International Security Assistance Force) − Afghánistán

Česká republika působila v roce 2013 v operaci ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství: RC-Capital (RC-C) a RC-East (RC-E).

RC-C Kábul − v rámci RC-C působily na mezinárodním letišti Kábul (KAIA) tyto jednotky:

  • Jednotka CHBO v počtu 14 osob, jejímž hlavním úkolem bylo neustálé monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF. Jednotka ukončila svoji činnost v prosinci 2013 a byla odsunuta zpět do ČR.
  • Jednotka AAT (Air Advisory Team) v počtu do 30 osob, jejímž úkolem je podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-35 a Mi-17.
  • Jednotka NSE (National Support Element) v počtu do 61 osob, která zabezpečuje logistickou podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu.
  • Polní chirurgický tým (PCHT) v počtu do 12 osob v rámci francouzské polní nemocnice.
  • Zastoupení na velitelstvích ISAF a KAIA v počtu do 17 osob.

RC-E − v rámci RC-E působily jednotky AČR v provinciích Lógar, Wardak a Parwan.

Provincie Lógar − v provincii ukončil v únoru 2013 svoje působení Provinční rekonstrukční tým (PRT) Lógar dislokovaný na základně Shank u města Pol-e Alam v počtu do 300 vojáků a do čtyřech civilních expertů – zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. K jeho hlavním úkolům patřilo podporovat rekonstrukční a humanitární aktivity, zabezpečit ochranu civilních expertů, rozšiřovaní autority afghánské vlády v provincii Lógar, podílet se na její stabilizaci a podílet se na výcviku afghánských bezpečnostních sil.
PRT byl nahrazen jednotkou MAT (Military Advisory Team) Lógar v počtu 64 osob, která plnila úkoly v období od března do října 2013. Poté byla jednotka odsunuta zpět do ČR. MAT plnil úkoly spojené s poradenskou činností přiděleného kandaku Afghánské národní armády (ANA) s cílem zvýšit jeho schopnosti a zabezpečit koordinaci v rámci přiděleného prostoru.

Provincie Wardak − v provincii Wardak plnila úkoly jednotka OMLT (Operational Mentor and Liaison Team) v počtu 54 osob. Jednotka byla dislokovaná na základně Soltan Kheyl a k jejím hlavním úkolům patřilo mentorování činnosti štábu, jakož i taktické činnosti jednotlivých rot přiděleného praporu ANA. Tato jednotka ukončila svoji činnost v dubnu 2013 a byla odsunuta zpět do ČR.
OMLT byl nahrazen jednotkou MAT Wardak v počtu 59 osob, který plnil stanovené úkoly v období od dubna do září 2013. Poté byl odsunut zpět do ČR. MAT Wardak plnil stejné úkoly jako MAT Lógar.
Druhou jednotkou působící v provincii Wardak byla Výcviková jednotka Vojenské policie v počtu 12 osob, která plnila úkoly v Národním policejním výcvikovém centru Afghánské národní policie NPTC (National Police Training Center). Jednotka plnila úkoly spojené s mentorováním instruktorů a výcvikem příslušníků Afghánské národní policie. Vedoucí roli v NPTC plnila Francie. Tato jednotka ukončila svoji činnost v březnu 2013 a v dubnu byla odsunuta zpět do ČR.

Provincie Parwan − v provincii Parwan zahájila své působení v říjnu 2013 strážní rota BAF (Bagram Airfield) určená k ochraně základny Bagram v počtu do 150 osob. V listopadu 2013 převzala operační úkol a zahájila plnění stanovených úkolů.

Operace Baltic Air Policing − Litva

ČR byla zapojena do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO v období od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 úkolovým uskupením AČR, které tvořily čtyři letouny JAS-39 Gripen a létající a pozemní personál, v celkovém počtu do 64 osob. Úkolové uskupení působilo na letecké základně Šiauliai v Litevské republice včetně přípravné fáze a fáze odsunu v období od 21. srpna 2012 do 7. ledna 2013. V průběhu nasazeni provedlo ÚU AČR 15 ostrých vzletů (A-Scramble), kdy při 30 letech nalétalo 33:53 letových hodin. Celkový nálet činil 326 letových hodin při provedeni celkem 298 letů.

Operace EU Althea (EUFOR) − Bosna a Hercegovina

Do operace byla ČR zapojena dvěma důstojníky, kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny na velitelství operace na základně Butmir v Sarajevu.

Operace EU NAVFOR Atalanta − Velká Británie

V operaci byla ČR zapojena dvěma důstojníky a jedním praporčíkem, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na Operačním velitelství (OHQ) v britském Northwoodu.

Operace EUTM (EU Training Mission) − Mali

V operaci byla ČR zapojena Úkolovým uskupením AČR EUTM Mali v celkovém počtu do 38 osob. Jeden důstojník plní úkoly na velitelství operace v Bamaku, 33 osob je zapojeno do plnění úkolů spojených s ochranou velitelství EUTM Mali v Bamaku a s doprovodem konvojů, čtyři instruktoři plní úkoly výcviku malijských ozbrojených sil v rámci francouzské pěší výcvikové roty (Infantry Training Company) ve výcvikovém centru v Koulikoro.

Operace MFO (Multinational Force and Observers) − Egyptská arabská republika, Sinaj

Do operace MFO byla ČR zapojena třemi důstojníky, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na velitelství sil MFO, jež je dislokováno na základně El Gorah. Dne 4. listopadu 2013 bylo zapojení ČR navýšeno o 11 osob letecké jednotky s letounem C-295 CASA. Letecká jednotka zabezpečuje přepravu osob a materiálu mezi základnami MFO, Káhirou a Tel Avivem, přepravu vládních a styčných představitelů stran mírové smlouvy, službu pátrání a záchrany (SAR) a leteckého MEDEVAC. Dále provádí verifikační a pozorovací lety.

POZOROVATELSKÉ MISE

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2013 ve třech mírových misích OSN v počtu šesti osob.

  • MONUSCO (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby
  • UNMIK (Kosovo) – 1 osoba
  • UNAMA (Afghánistán) – 2 osoby

Leden 2014