Zahraniční mise » Historie misí » Čeští vojáci v zahraničí 2012 » Čeští vojáci v zahraničí 2012

Čeští vojáci v zahraničí 2012

Účast AČR v mezinárodních zahraničních operacích a pozorovatelských misích v roce 2012.

NATO Response Force (NRF)

Pro potřeby rotace vyčleňovala AČR v době od 1. ledna 2012 do 15. července 2012, celkem 721 osob a to dopravní rotu v počtu do 120 osob, 2 osoby do štábu velitelství, do 15 osob do společného analytického týmu, do 295 příslušníků praporu ochrany proti zbraním hromadného ničení, 21 specialistů biologické laboratoře, 159 vojáků národního prvku podpory, desetičlenný tým pro koordinaci přepravy, četu Vojenské policie v počtu do 34 osob a skupinu speciálních sil v počtu do 75 osob). V druhé polovině roku od 1. července 2012 do 15. ledna 2013 vyčleňovala AČR celkem 284 osob. Do 120 osob jich bylo pro dopravní rotu, 2 vojáci pro štáb velitelství, 53 příslušníků tvořilo národní prvek podpory, četu Vojenské policie 34 osob a skupinu speciálních sil do 75 osob.

Bojové uskupení EU (EU BG)

Od 1. července do 31. prosince 2012 vyčleňovala AČR také síly a prostředky do bojového uskupení EU BG 2012 v počtu do 350 osob, a to do struktury velení a řízení bojového uskupení, pěší a ženijní rotu, četu chemické ochrany, zdravotnický prvek Role 1, četu protivzdušné obrany, skupinu geografického zabezpečení, tým pro civilně-vojenskou spolupráci, národní podpůrný prvek a skupinu Vojenské policie. Roli vedoucí země plnila v tomto uskupení Spolková republika Německo (SRN) a dále do něj přispívalo Rakousko, Chorvatsko, Makedonie/FYROM a Irsko.

Zahraniční operace

Armáda České republiky působila v roce 2012 v 6 zahraničních operacích na území Kosova, Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Velké Británie, Egypta a Litvy. Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 1200 vojáků.

Operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) - Kosovo

V operaci působilo do 10 příslušníků AČR, kteří byli zařazeni na funkcích na velitelství KFOR na základně Film City.

Mise ISAF (International Security Assistance Force) - Afghánistán

Česká republika působila v roce 2012 v operaci ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství: RC-Capital (RC-C) a RC-East (RC-E).

RC-C - Kábul - v rámci tohoto velitelství působily na mezinárodním letišti Kábul (KAIA) tyto jednotky:

- jednotka CHBO v počtu 14 osob, jejímž hlavním úkolem je neustálé monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF;

- jednotka AAT (Air Advisory Team) v počtu do 20 osob, jejímž úkolem je podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu Afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-35 a Mi-17. V srpnu byla jednotka posílena na základě žádosti NATO NTM-A o třicetičlenný tým techniků zabezpečujících provádění opravných a předepsaných servisních prací na vrtulnících Mi-24 a Mi-17 Afghánských vzdušných sil.

- jednotka NSE (National Support Element) v počtu do 61 osob, která zabezpečuje logistickou podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu;

- polní chirurgický tým (PCHT) v počtu 11 osob v rámci francouzské polní nemocnice;

- zastoupení na velitelstvích ISAF a KAIA v počtu do 17 osob.

RC-E - v rámci velitelství RC-E působila ČR v provinciích Lógar, Wardak a Nangarhar

Provincie Lógar - v provincii Lógar působil Provinční rekonstrukční tým (PRT) dislokovaný na základně SHANK u města Pol-e Alam v počtu do 300 vojáků. Součástí PRT bylo také 11 civilních expertů – zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí.

K jeho hlavním úkolům patřila podpora rekonstrukčních a humanitárních aktivit, zabezpečení ochrany civilních expertů, výcvik afghánských bezpečnostních sil, rozšiřování autority afghánské vlády v provincii Lógar a dále svou činností v provincii přispět ke stabilizaci bezpečnostní situace.

Provincie Wardak - v provincii Wardak plnila úkoly jednotka OMLT (Operational Mentor and Liaison Team) v počtu do 54 osob. Jednotka byla dislokována na základně Soltan Kheyl a k jejím hlavním úkolům patřilo mentorování činnosti (plánování) štábu, stejně tak i taktické činnosti jednotlivých rot přiděleného praporu Afghánské národní armády (ANA). Druhou jednotkou působící v provincii Wardak byla Výcviková jednotka Vojenské policie v počtu 12 osob, která plnila v Národním policejním výcvikovém centru Afghánské národní policie v sestavě mezinárodního týmu mentorů pod vedením Francie úkoly spojené s mentorováním instruktorů a výcvikem příslušníků ANP.

Provincie Nangarhár - v provincii Nangarhár ukončilo dnem 6. května 2012 plnění operačního úkolu Úkolové uskupení speciálních sil v počtu do 100 osob. Odsun tohoto uskupení a vojenské techniky a materiálu se uskutečnil v období od 9. do 29. června 2012.

Operace Baltic Air Policing - Litva

Do operace se AČR zapojila Úkolovým uskupením v počtu do 75 osob. Jednotka zahájila plnění operačního úkolu dne 1. září 2012. Činnost bude ukončena 4. ledna 2013 s následným odsunem zpět do ČR.

Operace EU ALTHEA (EUFOR) - Bosna a Hercegovina

Do operace byla ČR zapojena dvěma důstojníky, kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, na velitelství operace na základně BUTMIR v Sarajevu.

Operace EU NAVFOR ATALANTA - Velká Británie

V operaci byla ČR zapojena dvěma důstojníky a jedním praporčíkem, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na Operačním velitelství (OHQ) v Northwoodu.

Operace MFO (Multinational Force and Observers) - Egyptská arabská republika, Sinaj

Do operace MFO byla ČR zapojena třemi důstojníky, kteří plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na velitelství sil MFO, které je dislokováno na základně El Gorah.

Pozorovatelské mise

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2012 ve čtyřech mírových misích OSN v počtu osm osob.

MONUSCO (Demokratická republika Kongo) – 3 osoby

UNMIK (Kosovo) – 1 osoba

UNAMA (Afghánistán) – 1 osoba

UNSMIS (Sýrie) – 3 osoby (v období od května do srpna 2012)


Leden 2013