Zahraniční mise » Aktuální mise » UNDOF » The United Nations Disengagement Observer Force - UNDOF

The United Nations Disengagement Observer Force - UNDOF

Mise UNDOF byla ustanovena rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 350 ze dne 31. května 1974 jako prostředek k udržení míru mezi Izraelem a Sýrií, dohledu nad stažením izraelských a syrských sil a dohledu nad územím separace, které bylo stanoveno v „Agreement on Disengagement“ (květen 1974). Mandát mise je obnovován každých 6 měsíců.

V souvislosti s válkou v Sýrii, která zasáhla i území Golan, může mise v současné době naplňovat svůj mandát pouze na izraelské straně, tedy na přibližně 1/3 původní velikosti zóny separace. Nicméně ambice, aby se mise do původního prostoru své působnosti vrátila, nadále existuje.

Česká republika byla OSN oficiálně požádána o obsazení tří pozic ve velitelské struktuře mise UNDOF v únoru 2015. Na základě návrhu resortu Ministerstva obrany byl poté mandát k nasazení českých vojáků do této operace schválen usnesením Vlády ČR č. 290 z 22. dubna 2015, usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 127 ze 13. května 2015 a usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 784 ze 16. června 2015.

Druhá skupina českých vojáků v počtu tří osob plní úkoly mise od 15. července 2016. Specialisté AČR působí na místě dočasného velitelství mise v CAMP ZIOUHANI na izraelské straně separačního území. Ve štábu vykonávají funkce důstojníků pro výcvik a informační technologie. Jejich vyslání je s předpokládanou dobou rotace 12 měsíců.


Aktualizováno: 3. dubna 2017