3. ÚU AČR ISAF převzalo v Kábulu operační úkol

Autor: nadpraporčík Robert Plzák, Kábul, Afghánistán

Dne 10. června 2011 převzal velitel 3. úkolového uskupení AČR ISAF plukovník gšt. Jaroslav Štrupl na slavnostním nástupu českých jednotek na kábulském letišti KAIA operační úkol od velitele 2. ÚU AČR ISAF.

Slavnostního nástupu se zúčastnili všichni příslušníci 2. a 3. úkolového uskupení. Dokumentem stvrzujícím převzetí štafety se stal certifikát o předání, který podepsali oba velitelé, symbolickým žezlem pak předaná vlajka jednotky. Plukovník Jaroslav Jírů poděkoval svým vojákům za práci vykonanou v uplynulých šesti měsících. Novému veliteli popřál mnoho úspěchů při plnění operačního úkolu a všem příslušníkům pak šťastný návrat zpět do vlasti.

Slavnostního předání operačního úkolu se zúčastnil také velvyslanec ČR v Afghánistánu Petr Pelz. „Děkuji vám za práci, kterou jste zde odvedli a přeji vám šťastný návrat domů k vašim rodinám a blízkým. Vašim nástupcům bych rád popřál mnoho úspěchů a štěstí při zvládání náročné služby ve prospěch České republiky,“ zakončil své krátké vystoupení velvyslanec.

Na 61 příslušníků velitelství 3. ÚU AČR a národního podpůrného prvku (NSE - National Support Element) bude působit na kábulském letišti KAIA do prosince 2011, kdy budou vystřídáni 4. úkolovým uskupením. Hlavní činnost 3. ÚU je směřována k logistické a administrativní podpoře českých jednotek v operaci ISAF v Aghánistánu. Těmito jednotkami jsou zejména provinční rekonstrukční tým v provincii Lógar, výcvikový a poradní tým OMLT v provincii Wardak, vrtulníková jednotka TF Hippo v provincii Paktika, dále pak polní chirurgický tým, výcviková jednotka Vojenské policie, výcviková jednotka (AMT) pro výcvik afghánského vrtulníkového letectva a jednotka chemické a biologické ochrany.

Součastně s 3. ÚU a jednotkou NSE převzaly plnění operačního úkolu také 2. polní chirurgický tým (PCHT) pod vedením podplukovníka MUDr. Josef Roubala a 11. jednotka chemické a biologické ochrany, které velí podplukovník Jaroslav Bartoš. Oba tyto týmy nyní působí na kábulském letišti KAIA a navazují na práci svých předchůdců.

Velitel 1. PCHT podplukovník Oberreiter na slavnostním nástupu vojenské nemocnice Role 3 KAIA, které již dva měsíce velí francouzský generál, oficiálně představil nový polní chirurgický tým personálu nemocnice. Poděkoval za efektivní spolupráci a popřál lékařům a sestrám nového týmu, aby úspěšně pokračovali po vyšlapané cestě. Na závěr předal generálu Monsegovi, veliteli nemocnice, symbolický dar, knihu o generálu Maurici Pellém, který na pozvání prvního československého prezidenta T. G. Masaryka těsně po 1. světové válce pomáhal jako náčelník Hlavního štábu čs. branné moci spoluutvářet nově vzniklou československou armádu. „Pane generále, ještě jednou vám děkuji za excelentní spolupráci a přeji vám mnoho úspěchů při pokračování vaší mise a celému vašemu týmu šťastný návrat do Francie,“ dodal doktor Oberreiter na závěr.