Zahraniční mise » Aktuální mise » Afghánistán (Resolute Support) » Úkolové uskupení Afghánistán

Úkolové uskupení AČR v misi Resolute Support Mission

Vzhledem k mezinárodním závazkům a především k maximálnímu nárůstu schopností komplexního zabezpečení nasazených českých jednotek v misi ISAF v Afghánistánu bylo vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF. Mise ISAF v Afghánistánu byla ukončena k 31. prosinci 2014 a nová výcviková mise nese od 1. ledna 2015 název Resolute Support Mission.

Úkolové uskupení AČR RSM organizačně zastřešuje všechny jednotky a prvky Armády České republiky působící na území Afghánistánu s jasným cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch operace RS.
K dosažení cíle byla vytvořena struktura velení a řízení všech jednotek a prvků nasazených v misi RS (do 31. prosince 2014 pod názvem ISAF) pod jednotným velením velitele ÚU AČR, který zároveň vykonává funkci staršího národního představitele AČR v Afghánistánu.

Složení ÚU AČR RSM:

ÚU AČR působí v prostoru nasazení od června 2010 a provádí podporu všech jednotek AČR na celém území Afghánistánu. Zajišťuje nepřetržité velení a řízení podřízeným jednotkám a prvkům. Organizuje součinnost při plnění operačního úkolu a koordinuje činnost ÚU AČR s činností ostatních činitelů a místních aktérů v prostoru operace.

V současné době do organizační struktury 15. ÚU AČR Resolute Support Mission patří:

 • Velitelství 15. ÚU AČR RSM,
 • jednotka AAT Kábul,
 • strážní rota BAF,
 • skupina Nasaditelného spojovacího modulu (Deployable Communication Module, DCM-B) - tým specialistů v oblasti komunikačních technologií,
 • zastoupení na velitelstvích Resolute Support Mission,
 • polní chirurgický tým.

Velitel ÚU AČR RSM disponuje rovněž pravomocí při pořizování majetku a služeb v místě nasazení ke splnění operačního úkolu všech jednotek, což vede k větší flexibilitě a úspoře vynakládaných finančních prostředků.
Dne 10. června 2017 se na základně kábulského mezinárodního letiště Hamida Karzáího HKIA NORTH (Hamid Karzai International Airport - North) uskutečnilo slavnostní předání operačního úkolu od 14. ÚU AČR RSM. Po dobu následujících šesti měsíců budou příslušníci 15. ÚU AČR RSM plnit důležité úkoly v oblasti komplexní podpory a zabezpečení jednotek AČR dislokovaných na území Afghánistánu.

Hlavní činnost 15. ÚU je směřována k logistické a administrativní podpoře českých jednotek v misi Resolute Support Mission v Afghánistánu.

Velitelem 15. ÚU AČR RSM je plukovník gšt. Ing. Daniel Zlatník.

Jednotky ÚU AČR RSM

Velitelství

 • Velitelství Úkolového uskupení Armády České republiky je dislokováno na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport - Mezinárodní letiště Hamida Karzáího v Kábulu), kde je vybudováno vlastní zázemí zabezpečující kvalitní plnění úkolů ve prospěch nasazených jednotek na území celého Afghánistánu.
 • Jednotka je koncipována k plnohodnotné podpoře všech jednotek AČR na území Afghánistánu, a to především k zabezpečení systému administrativní a logistické podpory (2. úrovně) a koordinace zdravotnického zabezpečení.
 • Pod uvedenou podporu spadá hlavně akviziční činnost v prostoru nasazení, organizace a zajištění dopravy materiálu a osob, opravy a revize materiálu v místě nasazení, skladování materiálu.
 • Součástí poskytované podpory jsou i výjezdová skupina VP, finanční a právní služba, současně s komplexním zajištěním spojení s republikou.

Strážní rota BAF

 • Strážní rota (SR) BAF (Bagram Air Field) Úkolového uskupení AČR RSM působí v afghánské provincii Parwan od října 2013. Hlavním úkolem SR BAF je provádět bezpečnostní opatření v přiděleném prostoru odpovědnosti s cílem eliminovat nepřátelské aktivity proti základně BAF.
 • Jednotka je operačně podřízena americkému úkolovému uskupení a působí v severní části prostoru jeho odpovědnosti.

Jednotka AAT v Kábulu

 • Jednotka AAT (AAT - Air Advisory Team - Letecký poradní tým) je nasazena na letišti HKIA v Kábulu. Jejím primárním úkolem je výcvik, poradenství a výuka pilotů a pozemního personálu příslušníků vzdušných sil Afghánské národní armády.
 • Jednoznačným cílem je pomoc při budování Afghánské národní armády a dosažení jejích plných schopností.
 • Jednotka českých pilotů a techniků provádí výcvik s vrtulníky typu Mi-17.

Polní chirurgický tým

 • Je zařazen do americké vojenské nemocnice, která je schopná poskytovat specializovanou chirurgickou péči na úrovni ROLE 2.
 • Provádí odbornou činnost v oboru resuscitativní chirurgie, anesteziologie, pooperační péče a zdravotnického odsunu v prostoru základny dle požadavků velitele Role 2 HKIA-NORTH.
 • Provádí činnost na operačním centru (TOC) dle pokynů velitele Role 2 HKIA-NORTH.

Zastoupení na velitelstvích Resolute Support v Kábulu a Bagrámu

 • Jednotliví příslušníci jsou zařazeni na různé funkce v mezinárodních štábech na jednotlivých stupních velitelství RS.
 • Provádějí odbornou činnost v různých profesích – operační činnost, meteorologická činnost na letišti a řízení letového provozu na základně HKIA a další logisticko-operační činnosti na základně Bagrám.

K 5. říjnu 2017 sloužilo v misi RSM v Afghánistánu 213 českých vojáků.


Předcházející české jednotky:

Přehled všech mezinárodních jednotek v misi Resolute Support - anglicky:

Webové stránky NATO k misi Resolute Support - anglicky:


Mapa - Resolute Support Mission


Aktualizováno: 18. října 2017