EU NAVFOR SOMALIA - operace ATALANTA

Tato vojenská operace má mandát k ochraně plavidel, která jsou součástí Světového potravinového programu (WFP). Ten zabezpečuje dodávky potravin a pomoc utečencům v Somálsku.

znak EU-NAVFOR

Dále má mandát potírat akty pirátství a ozbrojeného přepadávání podél somálského pobřeží.

Je první námořní operací Evropské unie a byla zahájená v prosinci roku 2008.

Během tohoto období je do operace zapojeno až dvanáct plavidel a námořní patrolovací letouny Evropské unie. V současné době se operace účastní osm stálých států: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Řecko a Španělsko. Další zemí mimo EU, která se podílí na plnění úkolů operace, je Norsko.

Na velitelství operace v Northwoodu ve Velké Británii, slouží také vojáci Černé Hory, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Malty, Srbska, Švédska, Ukrajiny a České republiky.

Současnou 18. skupinu Armády České republiky tvoří tři vojáci.

Velitel jednotky a národní představitel ČR v této operaci major Petr Moravec, který převzal plnění operačního úkolu dne 1. srpna 2018, pracuje jako plánovací důstojník zpravodajského oddělení.

Další dva příslušníci skupiny se podílejí na plnění úkolů velitelství operace EU NAVFOR Somalia v rámci odborných funkcí.

Navštivte webové stránky operace EU - SOMALIA - anglicky:


Aktualizováno: 2. října 2018