EU NAVFOR SOMALIA - operace ATALANTA

Tato vojenská operace má mandát k ochraně plavidel, která jsou součástí Světového potravinového programu (WFP). Ten zabezpečuje dodávky potravin a pomoc utečencům v Somálsku.

znak EU-NAVFOR

Dále má mandát potírat akty pirátství a ozbrojeného přepadávání podél somálského pobřeží.

Je první námořní operací Evropské unie a byla zahájená v prosinci roku 2008.

Během tohoto období je do operace zapojeno až dvanáct plavidel a námořní patrolovací letouny Evropské unie. V současné době se operace účastní osm stálých států: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Řecko a Španělsko. Další zemí mimo EU, která se podílí na plnění úkolů operace, je Norsko.

Na velitelství operace v Northwoodu ve Velké Británii, slouží také vojáci Černé Hory, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Malty, Srbska, Švédska, Ukrajiny a České republiky.

Sedmnáctou skupinu Armády České republiky tvoří tři vojáci, kteří převzali plnění operačního úkolu dne 9. února 2018.

Velitel jednotky a národní představitel ČR v této operaci major Ing. Tomáš Trojáček pracuje jako plánovací důstojník zpravodajského oddělení.

Další dva příslušníci skupiny se podílejí na plnění úkolů velitelství operace EU NAVFOR Somalia v rámci odborných funkcí.

Navštivte webové stránky operace EU - SOMALIA - anglicky:


4. července 2018