Zahraniční mise » Aktuální mise » Další mise (Pozorovatelé)

Další mise (Pozorovatelé)

Vojáci Armády České republiky se k plnění úkolů v těchto zahraničních misích vysílají na základě požadavků mezinárodních vládních organizací (EU, OSN, OBSE).

Vlajka OSN

Jejich úkoly vyplývají z mandátů konkrétních misí.

Vojáci AČR se buď podílejí na řízení těchto misí, nebo monitorují politickou, vojenskou a bezpečnostní situaci v oblasti konfliktu, aktivně spolupracují s vládními i nevládními humanitárními organizacemi a účastní se zprostředkování řešení sporu mírovou cestou.

Mise Organizace spojených národů

Po mandátem OSN působí v zahraničí celkem osm českých vojenských pozorovatelů

  • 3 DR Kongo (MONUSCO)
  • 2 Kosovo (UNMIK)
  • 3 Středoafrická republika (MINUSCA)

Navštivte také webové stránky OSN - anglicky:


Aktualizováno: 5. prosince 2017