Zahraniční mise » Aktuální mise » Polní chirurgický tým, Irák » Polní chirurgický tým, Irák

Polní chirurgický tým, Irák

1. úkolové uskupení PCHT, Irák

Hlavním úkolem PCHT je zdravotnická podpora a péče o příslušníky koaličních a iráckých ozbrojených sil.

Polní chirurgický tým, Irák

Jednotka je sestavena převážně z příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví, které doplnili vojáci z Ústřední vojenské nemocnice Praha a dalších vojenských útvarů a zařízení. Odborné jádro týmu tvoří dvojice chirurgů, jeden anesteziolog, střední zdravotnický personál a další specialisté.

Příslušníci 1. úkolového uskupení Polního chirurgického týmu odletěli na území Iráku dne 5. prosince 2016 z letiště Praha-Ruzyně. V Iráku je jednotka začleněna do sestavy americké polní nemocnice ROLE 2.

Mandát:

Návrh na vyslání Polního chirurgického týmu do Irácké republiky projednala vláda ČR usnesením č. 877 ze dne 5. října 2016. S vysláním jednotky vyslovily souhlas usnesením č. 557 ze dne 19. října 2016 Senát Parlamentu ČR a usnesením č. 1393 ze dne 20. října 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.


3. dubna 2017