Mali (MINUSMA)

Posláním stabilizační mise Organizace spojených národů MINUSMA v Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali) je zajištění bezpečnosti a vytvoření podmínek pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě.

  • O zřízení mise bylo rozhodnuto rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2100 ze dne 24. dubna 2013.
  • Mandát mise byl dále upraven rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2227 ze dne 29. června 2015.

Úkolové uskupení speciálních sil (ÚUSpecS) v počtu do 25 osob bylo do operace MINUSMA vysláno na základě usnesení Vlády České republiky č. 290 ze dne 22. 4. 2015, usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 127 ze dne 13. 5. 2015 a usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 784 ze dne 16. 6. 2015.

Mali – MINUSMA

ÚUSpecS plnilo úkoly plného spektra speciálních operací se zaměřením na vedení speciálního průzkumu a zpravodajské činnosti ve prospěch celkového úsilí velitele operace MINUSMA.

Síly a prostředky byly vyčleněny ze 601. skupiny speciálních sil a působily na území Mali dle mandátu do 31. prosince 2016.

V současné době pracuje ve štábu mise pět českých vojáků.

Webové stránky mise:


Aktualizováno: 2. listopadu 2018