Zahraniční mise » Aktuální mise » EUNAVFOR MED Sophia » European Union Naval Forces - Mediterranean - EUNAVFOR MED Sophia

European Union Naval Forces - Mediterranean - EUNAVFOR MED Sophia

Dne 18. května 2015 rozhodnutím společného zasedání ministrů obrany a zahraničních věcí členských států EU bylo schváleno zahájení operace EUNAVFOR MED. Po ukončení plánovacího procesu bylo dne 22. června 2015 rozhodnutím Evropské rady ve složení ministrů zahraničních věcí členských států EU v Lucembursku schváleno zahájení mise EUNAVFOR MED.

Na základě splnění úkolů první fáze mise a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EU ze dne 28. září 2015 přešla mise do fáze 2 (Operace Sophia), v jejímž rámci se kontrolují, odklánějí a zadržují plavidla převaděčů v mezinárodních vodách.

Operace EUNAVFOR MED je součástí komplexní reakce EU na problém migrace z afrického kontinentu do Evropy. Jedná se o vojenskou operaci, která je komplementární k dalším již probíhajícím operacím (např. TRITON, POSEIDON) a iniciativám Evropské unie. Jejím cílem je rozbití operačního modelu převaděčů a obchodníků s lidmi ve Středomoří.

Operace EUNAVFOR MED Sophia

European Union Naval Forces - Mediterranean- EUNAVFOR – MED

Na mimořádné Evropské radě v dubnu 2015 předseda vlády přislíbil účast ČR na této misi v boji proti nelegální migraci. Dne 19. června 2015 byli vysláni dva vojáci Armády České republiky, kteří se podíleli na plánování zdravotnické podpory pro příslušníky operace a na analýzách zdravotních rizik a jejich zapracovávání do plánovacích dokumentů operace. Dne 5. září 2015 Česká republika vyslala třetího příslušníka, který byl nasazen přímo na vlajkové lodi operace ve vodách Středozemního moře.

Tři příslušníci Armády České republiky v operaci EUNAVFOR MED působí na operačním velitelství (OHQ) v Římě a na velitelství sil (FHQ) na vlajkové lodi operace. V pořadí již pátý tým pod velením majora Vladimíra Macha převzal operační úkol 7. srpna 2017.

Nadále se podílejí na plánování zdravotnické podpory a analýzách zdravotních rizik, nově i na personálním zabezpečení příslušníků mise. Jejich nasazení je v souladu se schváleným mandátem pro nasazení v zahraničních operacích v letech 2016 – 2017 s rotací po šesti měsících.


Aktualizováno: 7. srpna 2017