European Union Naval Forces - Mediterranean - EUNAVFOR MED Sophia

Dne 18. května 2015 rozhodnutím společného zasedání ministrů obrany a zahraničních věcí členských států EU bylo schváleno zahájení operace EUNAVFOR MED. Po ukončení plánovacího procesu bylo dne 22. června 2015 rozhodnutím Evropské rady ve složení ministrů zahraničních věcí členských států EU v Lucembursku schváleno zahájení mise EUNAVFOR MED.

Na základě splnění úkolů první fáze mise a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EU ze dne 28. září 2015 přešla mise do fáze 2 (Operace Sophia), v jejímž rámci se kontrolují, odklánějí a zadržují plavidla převaděčů v mezinárodních vodách.

Operace EUNAVFOR MED je součástí komplexní reakce EU na problém migrace z afrického kontinentu do Evropy. Jedná se o vojenskou operaci, která je komplementární k dalším již probíhajícím operacím (např. TRITON, POSEIDON) a iniciativám Evropské unie. Jejím cílem je rozbití operačního modelu převaděčů a obchodníků s lidmi ve Středomoří.

Operace EUNAVFOR MED Sophia

European Union Naval Forces - Mediterranean- EUNAVFOR – MED

Na mimořádné Evropské radě v dubnu 2015 předseda vlády přislíbil účast ČR na této misi v boji proti nelegální migraci. Dne 19. června 2015 byli vysláni první dva vojáci Armády České republiky, kteří se podíleli na plánování zdravotnické podpory pro příslušníky operace a na analýzách zdravotních rizik a jejich zapracovávání do plánovacích dokumentů operace.

V současné době se na úkolech mise EUNAVFOR MED Sophia podílí 7. skupina Armády České republiky o pěti vojácích. Velitelkou skupiny je podplukovnice Ing. Monika Šatková, která převzala plnění operačního úkolu dne 1. srpna 2018.

Vlastní stránky operace Sophia - anglicky:


Aktualizováno: 2. října 2018