Čeští vojáci se podíleli na výstavbě koncepce záchrany osob v EUTM Mali

Autor: 11. ÚU AČR EUTM Mali

Letos v květnu byl schválen nový mandát EUTM v Mali (výcviková mise Evropské unie), ve kterém mimo jiné byl požadavek na vytvoření systému záchrany osob v případě, kdy budou uneseny a bude je potřeba zachránit. Z analýzy velitelství mise vyplynulo, že pouze čeští vojáci před vysláním do Mali prochází speciálním kurzem, který je naučí přežít, uniknout, odolat v zajetí, uniknout ze zajetí a bezpečně se vrátit. (S.E.R.E.)

Aby teorii záchrany osob v případě zajetí pochopili všichni vojáci mise EUTM i ti, kteří neovládají anglický jazyk, vznikla pracovní skupina složená ze dvou německých specialistů a českého vojáka operační skupiny štábu EUTM, který je zároveň instruktorem kurzu S.E.R.E. Skupina vytvořila zjednodušený systém, který si poté vojáci vyzkoušeli v praxi při výcviku v Koulikoro Training Center vzdáleném šedesát kilometrů východně od Bamaku.

Vojáci se proto rozdělili do dvou skupin. Jedna sehrála roli záchranného týmu, druhá představovala izolované osoby. Záchrana se uskutečnila za pomoci vrtulníku, kdy osoby, které byly v zajetí, musely navázat spojení s posádkou, označit polohu a další důležité kroky. Záchranný tým pak s vrtulníkem bezpečně přistál, zajistil oblast, zkontroloval doklady zachráněných osob a přepravil je na určené místo.

Koncepce byla schválena k používání v případě potřeby záchrany osob v EUTM. Nyní bude následovat zapracování do standardních operačních postupů českého úkolového uskupení v Mali.