Zahraniční mise » Aktuální mise » Mali » Mali (EUTM) » Mali - EUTM

Mali - EUTM

Výcviková mise EU v Mali (EUTM Mali).
Jednotky mise EU jsou do Mali vyslány na základě požadavku malijské vlády.

  • O zřízení mise bylo rozhodnuto na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2071 z roku 2012 a žádosti malijské vlády.
  • Uvedená rezoluce vyzývá všechny členské státy OSN, regionální a mezinárodní organizace včetně Africké unie a Evropské unie k poskytnutí pomoci malijské vládě a malijským ozbrojeným silám formou výcviku a materiálního vybavení.
  • Česká republika se připojila k výcvikové misi Evropské unie European Training Mission v Republice Mali s cílem podpořit místní vládě oddané síly ve vedení ozbrojeného boje, zlepšit jejich taktiku i dovybavit je zbraněmi v jejich boji proti povstalcům.

Hlavními úkolem celé mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla v budoucnu schopna čelit útokům islamistických radikálů a zachovat suverenitu a teritoriální integritu země.

Délka trvání mise EUTM Mali byla původně stanovená na 15 měsíců. Mise EU v Mali je nebojová, zaměřená na výcvik. Je rozmístěná v jihozápadní části Mali a cvičí vojáky ozbrojených sil, které jsou pod kontrolou legitimní malijské vlády.

Příspěvek ČR

Vláda České republiky dne 6. února 2013 vyslovila souhlas s působením příslušníků Armády ČR ve výcvikové misi EU v Mali. Následně byla účast schválena oběma komorami Parlamentu ČR. Mandát pro působení ČR ve výcvikové misi EU TM v Mali, který byl původně schválen do 30. června 2014, byl prodloužen do konce roku 2014. Návrh na jeho prodloužení schválila vláda 28. dubna 2014, o měsíc později, 29. května jej podpořil Senát a následně 18. června Poslanecká sněmovna.

Dne 20. října 2014 vláda schválila „Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017“ a doporučila jej ke schválení Poslanecké sněmovně a senátu Parlamentu ČR, které následně dokument také schválily.

Dne 18. dubna 2016 pak vláda souhlasila s nasazením Armády České republiky v zahraničních misích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019. Tento dokument následně na konci června 2016 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a v červenci pak pro návrh hlasovali také senátoři. Tím se prodlužuje nasazení sil a prostředků resortu MO ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice.

Velitel 9. úkolového uskupení AČR převzal operační úkol dne 13. března 2017.

Úkolem jednotky je ochrana velitelství výcvikové mise EUTM (Training Mission) v Bamaku, provádění doprovodů velitele a štábu mise a částečně i výcvik malijské armády. Při plnění tohoto úkolu spolupracuje s francouzskými, německými a malijskými jednotkami.

Velitelem 9. úkolového uskupení je kapitán Bedřich Hýža ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic.

Organizační jádro českého 9. úkolového uskupení AČR v EUTM Mali tvoří vojáci 71. mechanizovaného praporu z Hranic. Jednotka je doplněna o příslušníky 41. mechanizovaného praporu ze Žatce, Velitelství výcviku - Vojenské akademie z Vyškova, 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce, 102. průzkumného praporu z Prostějova a Centra operačně taktických systémů velení a řízení AKIS z Lipníku nad Bečvou. Zastoupena také Sekce rozvoje a plánování schopností MO Praha.

Jednotka pokračuje v zabezpečení ochrany velitelství výcvikové mise EUTM (Training Mission) v hlavním městě Bamaku, v provádění doprovodů osob a konvojů. Dva vojáci jednotky se na základně Koulikoro (cca 60 km od Bamaka) podílejí na výcviku malijských vojáků.

Předcházející jednotky:


Aktualizováno: 2. srpna 2017