Vojáky v Lotyšsku čeká certifikační cvičení, které prokáže připravenost celého kontingentu

Autor: kapitán Michal Bogdan

Přestože teploty ve vojenském výcvikovém prostoru Adazi ještě nedávno přesahovaly třicet stupňů Celsia, výcvik jednotek eFP se nezastavil. Vojáci se dál připravovali na blížící se certifikační cvičení, které je zanedlouho čeká. To prokáže připravenost celého kontingentu, jehož součástí je i české úkolové uskupení složené z minometné čety 71. mechanizovaného praporu z Hranic.

„V současné době pokračujeme ve výcviku, který jsme začali už v Hranicích. Jen v prostředí, na které nás Česká republika nemohla připravit. Písečné duny a nepropustné močály jsou prostředím, které se u nás nenajde. S příjezdem kanadských houfnic přichází období, které před nás bude stavět nové výzvy a přinášet zkušenosti, jaké zatím nikdo nemá. Palbami budeme podporovat manévrové jednotky cizích armád. Řídit nás bude kanadské velitelství a podporováni budeme naší logistikou jako v průběhu skutečné bojové operace,“ řekl velitel palebné čety poručík T. K.

Palebná služba

Hlavní náplní výcviku minometné čety je palebná služba, která tvoří největší podíl času stráveného ve výcvikovém prostoru. Vojáci se připravují na vedení paleb, komunikaci s nadřízeným stupněm a také na přesuny v náročném terénu. V nejbližší době se k plněným úkolům přidá i spolupráce s četou kanadské armády. Zkouší se také palebné úkoly z chodu a velký důraz je kladen na výcvik činnosti družstva.

Výcvik v palebné službě je prokládán také jinými vševojskovými a odbornými zaměstnáními, které prohlubují a zdokonalují odbornost příslušníků úkolového uskupení. Kromě střeleb z ručních zbraní si vojáci také vyzkoušeli dvoudenní přežití, topografické pochody nebo vojenské plavání. Řidiči jsou zase neustále prověřováni náročným terénem, a to buď v rámci běžného výcviku, nebo během řidičských příprav.