POBALTÍ, Lotyšsko a Litva

Alianční předsunutá přítomnost eFP je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu NATO z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO.

První jednotkou, která odcestovala 14. června 2018 tvoří minometná četa 71. mechanizovaného praporu z Hranic v počtu do 60 osob. Ta posílí sestavu bojového uskupení vedeného Kanadou na území Lotyšska.

Bojové uskupení je soustředěno na lotyšské vojenské základně ve výcvikovém prostoru Adazi, vzdáleného cca 45 km severovýchodně od hlavního města Rigy.

POBALTÍ, Lotyšsko a Litva

Druhou jednotkou, která na místo určení vyrazí začátkem července, je rotní úkolové uskupení (rÚU) postavené na bázi mechanizované roty ze žateckého 41. mechanizovaného praporu v celkovém počtu do 230 osob.

Vojáci budou spolu s nizozemskými a německými kolegy působit v Litvě. Základ jednotky tvoří mechanizovaná rota s obrněnými vozidly Pandur posílená ženijní četou, logistickou jednotkou a zdravotnickým prvkem.

Hlavní základna bojového uskupení se nachází ve výcvikovém prostoru litevské armády Rukla, vzdáleného cca 70 km severozápadně od Vilniusu.

- - -

Nasazení našich vojáků v Pobaltí není první zkušeností. V roce 2017 působilo v Litvě rotní úkolové uskupení v rámci výcvikové aktivity zemí V4 a pobaltských států pod názvem Training Bridge.

Tříměsíčního cvičení se zúčastnilo více jak 100 vojáků 74. lehkého motorizovaného praporu s 30 vozidly.

Ve druhé polovině roku 2019 se budou vojáci podílet na střežení vzdušného prostoru Pobaltí (Baltic Air Policing) s letouny JAS-39 Gripen, a to v počtu do 95 příslušníků. Vojáci tak navazují na svoje působení z let 2009 a 2012.


2. listopadu 2018