Výcviková jednotka chemického vojska se v Iráku věnuje mentorignu místních specialistů

Autor: nadporučík J.Š.

Od začátku července působí na základně Al-Taji v Iráku 2. výcviková jednotka chemického vojska Armády České republiky v operaci Inherent Resolve, která se na konci září připojila k nově vzniklému 1. úkolovému uskupení. Jejich úkolem je cvičení a mentoring specialistů z irácké armády.

S iráckými studenty se věnují kurzům s tématikou ochrany zbraní proti hromadným ničením (OPZHN) a za sebou už mají i první komplexní výcvik, kde si studenti vše vyzkoušeli v praxi.

„Znalosti a dovednosti prokázali v oblasti radiačního a chemického průzkumu a dekontaminace. Někteří posluchači výklad doplnili i o praktické poznatky ze svého předchozího působení v irácké armádě, a to včetně řešení reálných incidentů spojených s ochranou proti zbraním hromadného ničení,“ shrnul průběh výcviků nadporučík O. P.

100 let od vzniku Československa

Přestože vojákům velkou část dne zabere příprava na výuku a její realizace, nezapomněli na oslavu stého výročí vzniku samostatného Československa. Připomněli si ho závodem v běhu na deset kilometrů. „Dne 28. října 1918 se naplnila touha Čechů a Slováků a vznikl náš samostatný demokratický stát. Přestože jsme se v roce 1993 rozdělili, stále si hrdě připomínáme odkaz našich předků,“ řekl v projevu velitel chemické jednotky nadporučík František Chuděj. Běhu se účastnilo celkem 150 vojáků, z toho devět českých a jeden slovenský.


  • První úkolového uskupení AČR Irák vzniklo 1. října 2018 s cílem maximálního nárůstu schopností komplexního zabezpečení českých jednotek nasazených na území Irácké republiky a státu Kuvajt.
  • Úkolové uskupení organizačně zastřešuje všechny tyto jednotky a prvky Armády České republiky s cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch Operace Inherent Resolve (OIR) a NATO mise Irák (NMI).