Liberečtí chemici v Iráku vzdělávají tamní vojáky a spolupracují se zahraničními vojáky

Autor: npor. J. K.

Už dva měsíce působí na území Irácké republiky výuková a výcviková mise. Jde o 1. výcvikovou jednotku chemického vojska Irák, která je tvořena dvanácti příslušníky 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Až do srpna letošního roku bude první rotace jednotky v rámci operace Inherent Resolve vykonávat poradní a mentorovací činnost při výcviku specialistů chemického vojska irácké armády v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN).

Liberečtí chemici v Iráku vzdělávají tamní vojáky a spolupracují se zahraničními vojáky

Čeští vojáci působí na základně Al Taji, která se nachází zhruba 30 kilometrů severně od Bagdádu a patří irácké armádě. Menší část včetně letiště je svěřena do využívání koaličním vojskům. Liberečtí chemici jsou zařazeni pod australsko-novozélandské úkolové uskupení ANZAC, jehož úkolem je výuka příslušníků irácké armády v různých oblastech vojenské činnosti – od předsunutých leteckých návodčí přes taktiku pěších a mechanizovaných jednotek a nově až po ochranu proti zbraním hromadného ničení. Armáda USA pak poskytuje potřebné zázemí – od stravování, přes ubytování, po základní pracovní prostory.

Proškolili 75 iráckých instruktorů

„V prvním běhu projde školením 75 iráckých instruktorů v oblastech dekontaminace, chemického a radiačního průzkumu, odběru vzorků a systému výstrahy a varování. Iráčtí kolegové si naší přítomnosti velmi váží a oceňují naši ochotu pomoci v jejich boji proti Da’eš,“ uvedl k zahájení mise velitel jednotky major Petr Breda.

Chemici mají nelehký úkol, a to prošlapat cestičky spolupráce s příslušníky armád Austrálie, Nového Zélandu, USA, Slovenska, Polska či Singapuru a vytvořit veškeré pracovní zázemí pro sebe a především pak své nástupce v dalších rotacích. S iráckými kolegy už také diskutovali o průběhu a obsahu výuky. Tohoto jednání se mimo jiné zúčastnili velitel posádky Taji brigádní generál Khaddim, velitel chemického pluku štábní generál Al-Satar a velitel chemické školy brigádní generál Rafa‘.

Spolupracují s armádami z Austrálie a Nového Zélandu

Příslušníci české armády také získali unikátní příležitost spolupracovat s armádami Austrálie a Nového Zélandu, které spolu historicky spolupracují od počátku první světové války v úkolovém uskupení jménem ANZAC. Krátce po příjezdu chemiků na místo byla velitelem ANZAC, plukovníkem Calhounem, zorganizována stmelovací soutěž, ve které si i čeští vojáci vedli velmi dobře. Počasí i prostředí bylo učebnicově vojenské, ale i v intenzivním dešti a po kotníky v bahně se chemikům dařilo zdárně plnit úkoly vyhledávání improvizovaných výbušných zařízení, první pomoci v boji nebo týmové spolupráci při přesunech těžkým terénem s raněným. Čeští chemici si tak hned od začátku vysloužili respekt svých kolegů od protinožců.