Liberečtí chemici v Iráku prošli důležitou kontrolou komise VAT bez velkých problémů

Autor: npor. J. K.

Čeští chemici v Iráku už dva měsíce vyučují irácké chemické specialisty na základně Al Taji v pokročilých technikách ochrany proti zbraním hromadného ničení. Nedávno jejich činnost prošla navíc důležitou kontrolou komise VAT (Vulnerability Assessment Team).

Liberečtí chemici v Iráku prošli důležitou kontrolou komise VAT bez velkých problémů

Jejich úkolem bylo v první fázi vytvořit podmínky pro působení českých chemických specialistů v podřízenosti australsko-novozélandského úkolového uskupení ANZAC. Výzvou bylo navázat prvotní kontakt s velitelem irácké chemické školy brigádním generálem Rafou, který je garantem kurzů za iráckou stranu. Velitel jednotky major Petr Breda prokázal diplomatické schopnosti při hledání cesty na iráckou chemickou školu a zahájení výuky nakonec zajistil skrz iráckého velitele posádky Al Taji, generála Khaddima. Instruktoři 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany se tak konečně pustili do výuky iráckých kolegů.

Komise VAT

Činnost českých chemiků nedávno zkontrolovala komise VAT (Vulnerability Assessment Team), v jejímž čele stál brigádní generál Štefan Muránský. Zabývala se především identifikováním nedostatků jednotky včetně slepých míst jejich působení a nabídla pomoc při jejich odstraňování.

Předseda komise měl možnost setkat se s velitelem irácké chemické školy brigádním generálem Rafou, velitelem uskupení ANZAC plukovníkem Calhounem a velitelem amerického prvku podpory BOS-I podplukovníkem Turnerem. Jednotce se za krátkou dobu působení podařilo otevřít řadu možností ještě před příjezdem komise a vyřešit většinu prvotních potíží.

„Jednotka je vysoce profesionální, satisfakce s obsahem výuky je jak na straně koaliční, tak irácké. Jednotka je schopna plnit svoje úkoly bez omezení, a takto to budu prezentovat náčelníkovi generálního štábu,“ konstatoval generál Muránský.

Tělesná příprava

Příslušníci jednotky nezapomínají ani na tělesnou přípravu. Rotný T. S. vyhrál pětikilometrový běh v den svátku svatého Patrika v silné konkurenci běžců australských, novozélandských, amerických či slovenských vojáků.

Čeští chemici zdárně pokračují v udržování dobrého jména AČR a ukazují vysokou úroveň svých schopností při působení v mezinárodním prostředí. Pozitivní zjištění a spokojenost komise VAT jsou toho jasným důkazem.


  • 1. výcviková jednotka chemického vojska Irák je tvořena dvanácti příslušníky 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Operační úkol na základně Al Taji převzali dne 28. ledna 2018 a budou jej plnit do srpna 2018.
  • Úkolem 1. výcvikové jednotky chemického vojska v operaci Inherent Resolve je poradní a mentorovací činnost při výcviku specialistů chemického vojska irácké armády v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN).