Český chemik, který slouží na misi v Iráku, dostal medaili od velitele australského úkolového uskupení

Autor: nadporučík J. K.

Liberečtí chemici v Iráku už čtyři měsíce vyučují irácké chemické specialisty na základně Al Taji v pokročilých technikách ochrany proti zbraním hromadného ničení. Jeden z příslušníků jednotky za to obdržel ocenění od velitele australsko-novozélandského úkolového uskupení.

V uplynulých čtyřech měsících se českým chemikům podařilo vytvořit podmínky pro plnění výcvikové mise a zdárně připravili půdu pro působení svoje i svých nástupců. Dvanáctičlenná jednotka v současné době cvičí sedmdesát pět chemických specialistů irácké armády v odběru vzorků a dekontaminace. Iráčtí specialisté si již prošli kurzy zaměřenými na zásady ochrany proti zbraním hromadného ničení, radiační a chemický průzkum.

Čeští chemici si za svoji činnost vysloužili uznání jak vysokých iráckých armádních představitelů, tak velitele australsko-novozélandského úkolového uskupení, pod které spadají. Velitel druhého výcvikového týmu poručík V. V. obdržel medaili a pamětní list z rukou plukovníka Roberta Kent Calhouna, velitele 6. rotace australského úkolového uskupení.

Mimořádné schopnosti a nasazení

„Vaše instruktorské schopnosti a nasazení jsou mimořádné. Vaše výuka v oblastech ochrany proti zbraním hromadného ničení a průzkumu významně přispěla k posílení obranných schopností Iráckých bezpečnostních složek. Vaše přispění je hmatatelné a dlouhotrvající,“ konstatoval plukovník Calhoun. Čeští chemici tak zdárně pokračují v budování dobrého jména Armády České republiky v Iráku i v rámci mnohonárodní koalice.

V současné době probíhá rotace příslušníků australsko-novozélandské jednotky ANZAC (Australian-New Zealand Army Corps). Pro české chemiky odjezd starých kolegů znamená navázání kontaktů s novými protějšky a přípravu půdy pro svoje vlastní následovníky, kteří budou spolupracovat se sedmou rotací ANZACu.

Předali medaile

Úspěšnou integraci české jednotky do úkolového uskupení Task Group Taji umožnili svým úsilím především příslušníci šesté rotace ANZAC. Jako ocenění za jejich úsilí a vstřícnost tak byly předány medaile ministryně obrany za službu zahraničí III. stupně veliteli úkolového uskupení Task Group Taji plukovníku Robertu Kentu Calhounovi a styčnému důstojníkovi australsko-novozélandské jednotky kapitánu Patricku Hoodcampovi.

Stejná medaile pak byla předána i veliteli amerického podpůrného elementu BOS-I podplukovníku Thomasi Marku Turnerovi. Předávací ceremonie se zúčastnil velvyslanec ČR v Iráku Jan Vyčítal.

„Bylo mi obrovskou ctí spolupracovat s kolegy z České republiky,“ uvedl plukovník Calhoun na rozloučenou s příslušníky české jednotky. Potvrdil tím skutečnost, že čeští chemici si udělali za své poměrně krátké působení velmi dobré jméno mezi všemi koaličními partnery na základně Taji.