Aktuální mise

Vzhledem k mezinárodním závazkům a především k maximálnímu nárůstu schopností komplexního zabezpečení nasazených českých jednotek v misi ISAF v Afghánistánu bylo vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF. Mise ISAF v Afghánistánu byla ukončena k 31. prosinci 2014 a nová výcviková mise nese od 1. ledna 2015 název Resolute Support Mission.

Úkolem 8. SR BAF ÚU AČR RS (Parwan) v operaci Resolute Support (Rozhodná podpora) je provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagram v rámci společných operací s americkými a afghánskými partnery s cílem zamezit nepřátelským aktivitám namířeným proti základně. Tento úkol je naplňován zejména prováděním patrol na vozidlech.

V současné době působí na velitelství KFOR Úkolové uskupení HQ KFOR, které tvoří 13. skupina českých vojáků. Ti se v mezinárodním štábu podílejí na plnění operačního úkolu.

Tato vojenská operace má mandát k ochraně plavidel, která jsou součástí Světového potravinového programu (WFP). Ten zabezpečuje dodávky potravin a pomoc utečencům v Somálsku.

Na základě žádosti Egypta a mezinárodní organizace dohlížející na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem působí od listopadu 2009 tři důstojníci Armády České republiky v operaci MFO. Od 4. listopadu 2013 v misi slouží jednotky leteckého kontingentu - letecký a pozemní personál AČR - s letounem CASA C-295M.

Cílem operace ALTHEA je poskytovat pomoc ozbrojeným silám Bosny a Hercegoviny s budováním schopností, výcvikem jednotek a podporovat udržování bezpečného a stabilního prostředí v zemi.

Výcviková mise EU v Mali (EUTM Mali).
Jednotky mise EU jsou do Mali vyslány na základě požadavku malijské vlády.

Posláním stabilizační mise Organizace spojených národů MINUSMA v Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali) je zajištění bezpečnosti a vytvoření podmínek pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě.

Dne 18. května 2015 rozhodnutím společného zasedání ministrů obrany a zahraničních věcí členských států EU bylo schváleno zahájení operace EUNAVFOR MED. Po ukončení plánovacího procesu bylo dne 22. června 2015 rozhodnutím Evropské rady ve složení ministrů zahraničních věcí členských států EU v Lucembursku schváleno zahájení mise EUNAVFOR MED.

Mise UNDOF byla ustanovena rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 350 ze dne 31. května 1974 jako prostředek k udržení míru mezi Izraelem a Sýrií, dohledu nad stažením izraelských a syrských sil a dohledu nad územím separace, které bylo stanoveno v „Agreement on Disengagement“ (květen 1974). Mandát mise je obnovován každých 6 měsíců.

3. letecký poradní tým AČR v operaci Inherent Resolve na území Iráku.

Vojáci Armády České republiky se k plnění úkolů v těchto zahraničních misích vysílají na základě požadavků mezinárodních vládních organizací (EU, OSN, OBSE).