Zahraniční mise » Aktuální mise

Aktuální mise

Vzhledem k mezinárodním závazkům a především k maximálnímu nárůstu schopností komplexního zabezpečení nasazených českých jednotek v misi ISAF v Afghánistánu bylo vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF. Mise ISAF v Afghánistánu byla ukončena k 31. prosinci 2014 a nová výcviková operace nese od 1. ledna 2015 název Resolute Support.

Úkolem 4. SR BAF v operaci Resolute Support (RS) je provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagrám v rámci společných operací s americkými partnery s cílem eliminovat nepřátelské aktivity namířené proti základně Bagrám. Tohoto je dosahováno především prováděním patrol na vozidlech i pěšky s cílem eliminovat nepřátelské aktivity v prostoru bezpečnostní zóny Bagrám.

V současné době působí na velitelství KFOR 7. skupina českých vojáků. Ti se v mezinárodním štábu podílejí na plnění operačního úkolu.

Tato vojenská operace má mandát k ochraně plavidel, která jsou součástí Světového potravinového programu (WFP). Ten zabezpečuje dodávky potravin a pomoc utečencům v Somálsku.

Na základě žádosti Egypta a mezinárodní organizace dohlížející na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem působí od listopadu 2009 tři důstojníci Armády České republiky v operaci MFO. Od 4. listopadu 2013 v misi slouží jednotky leteckého kontingentu - letecký a pozemní personál AČR - s letounem CASA C-295M.

Cílem operace Althea je zachovat bezpečí a mír, ale mise má také přispět k většímu pokroku Bosny a Hercegoviny na cestě k evropské integraci a k potírání korupce a organizovaného zločinu.

Výcviková mise EU v Mali (EU TM Mali)
Jednotky mise EU jsou do Mali vyslány na základě požadavku malijské vlády.

Vojáci Armády České republiky se k plnění úkolů v těchto zahraničních misích vysílají na základě požadavků mezinárodních vládních organizací (EU, OSN, OBSE).