Zahraniční mise » Aktuální mise

Aktuální mise

Vzhledem k mezinárodním závazkům a především k maximálnímu nárůstu schopností komplexního zabezpečení nasazených českých jednotek v misi ISAF v Afghánistánu bylo vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF (dále jen ÚU AČR ISAF).

1. strážní rota BAF (BAF – Bagram Air Field) Úkolového uskupení AČR ISAF působí v afghánské provincii Parwan sedm měsíců – od října 2013 do dubna 2014.
Hlavním úkolem 1. SR BAF je zabezpečit stanovený prostor odpovědnosti s cílem eliminovat nepřátelské aktivity proti základně BAF.

V současné době působí na velitelství KFOR skupina českých vojáků. Ti se v mezinárodním štábu podílejí na plnění operačního úkolu.

Tato vojenská operace má mandát k ochraně plavidel, která jsou součástí Světového potravinového programu (WFP). Ten zabezpečuje dodávky potravin a pomoc utečencům v Somálsku.

Na základě žádosti Egypta a mezinárodní organizace dohlížející na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem působí od listopadu 2009 tři důstojníci Armády České republiky v operaci MFO. Od 4. listopadu 2013 dále v misi slouží 13 vojáků leteckého a pozemního personálu AČR s letounem CASA C-295M.

Cílem operace Althea je zachovat bezpečí a mír, ale mise má také přispět k většímu pokroku Bosny a Hercegoviny na cestě k evropské integraci a k potírání korupce a organizovaného zločinu.

Výcviková mise EU v Mali (EU TM Mali)
Jednotky mise EU jsou do Mali vyslány na základě požadavku malijské vlády.

Vojáci Armády České republiky se k plnění úkolů v těchto zahraničních misích vysílají na základě požadavků mezinárodních vládních organizací (EU, OSN, OBSE).