Výcvik přežití v pouštních podmínkách Afghánistánu rozvíjí houževnatost i spolehnutí sám na sebe

Autor: Pověřený tiskový a informační důstojník 10. strážní roty BAF nadporučík Daniel Píša

Vojáci 10. strážní roty pokračují ve výcviku S.E.R.E. (Survival Evasion Resistence Escape - přežití, únik, odolání v zajetí, únik ze zajetí a bezpečný návrat) i během svého nasazení v Afghánistánu. V pouštních podmínkách navazují na výcvik, kterým prošli během přípravy v České republice.

Obsahem kurzu byly nejprve teoretické přednášky týkající se specifik pouštního prostředí, zdravotních aspektů a dalších témat. Následoval praktický výcvik, který mimo jiné obsahoval způsoby získávání vody a stavbu přístřeší. Konečnou částí výcviku bylo přespání v pouštních podmínkách za využití materiálu, které má voják u sebe po nouzovém opuštění bojového vozidla.

„Provádění výcviku tohoto druhu má v současné době daleko hlubší význam než pouze příprava vojáků pro případ jejich odloučení v boji. Rozvíjí houževnatost, schopnost spolehnout se pouze na své vlastní schopnosti, když není jiná možnost,“ řekl instruktor nadrotmistr M. J.

„Výcvik nám ukázal, které informace z příruček přežití fungují a které ne. Všechno je potřeba si vyzkoušet na vlastní kůži,“ dodal jeden z vojáků, který kurz absolvoval.