Velitel 10. strážní roty vyznamenal vojáky za přípravu a plnění úkolů a zhodnotil nasazení

Autor: nadporučík Daniel Píša, tiskový a informační důstojník 10. strážní roty BAF

Jednotka, která teprve před měsícem převzala operační úkol v Afghánistánu, zaznamenala několik dílčích, ale přesto důležitých úspěchů. Seznámila se s prostorem odpovědnosti a pomohla partnerské afghánské jednotce ve zvýšení bojeschopnosti.

Velitel 10. strážní roty zhodnotil první měsíc nasazení

Při příležitosti Dne vítězství se rozhodl velitel 10. strážní roty kapitán Viktor Patia ocenit vojáky za mimořádné výkony během intenzivní sedmiměsíční přípravy a za nadstandardně plněné úkoly během prvního měsíce nasazení. Děkovný list, věcný dar a gratulaci velení strážní roty obdrželo 33 vojáků. Po zařazení oceněných představil padre, kapitán P. B., Husitský praporec: „Každá bojová jednotka vždy měla svůj vlastní prapor. Stejně tak ho má i desátá strážní rota. Budiž tento Husitský praporec odkazující se na město Tábor symbolem jednotky a svornosti naší roty,“ řekl kapitán P. B.

Čety včetně štábu prošly dvojími střelbami

Po přebrání úkolu jednotka provedla více než dvacet patrol ve svěřeném prostoru odpovědnosti. Většina z nich byla mimořádně dlouhá jak časově tak zvládnutou kilometráží. Převážná část velitelského sboru a vojáků sice prostor důvěrně zná z předchozího nasazení, nicméně za tři roky oblast doznala značných změn, například část komunikací je nyní asfaltová a přibyly některé nezpevněné.

V oblasti výcviku prošla každá z čet včetně štábu již dvojími střelbami. Každý jednotlivec tak umí pracovat s veškerým materiálem čety, včetně bojového vozidla MRAP. Zanedlouho čeká vybrané příslušníky roty kurz přežití S.E.R.E. v pouštních podmínkách organizovaný instruktory 10. strážní roty.

Spolupracují s 5. kandakem

Novou kapitolou součinnost s přiřazeným 5. kandakem (praporem) afghánské vojenské policie. Jednotce se podařilo do jisté míry zprovoznit spojení v rámci jednotky a především zprovoznit spojení mezi českými a afghánskými vojáky, což oběma stranám pomůže například při kombinovaných patrolách. Desátá strážní rota současně naučila afghánské partnery jakým způsobem si zabudovat na vozidla HMMWV (Humwee) a Ford Ranger rušičky, které obdržely od afghánské vlády a společnými silami je umístili do části vozidel praporu.

Skončil také kurz Military Decision Making Process, kterého se zúčastnilo 13 důstojníků z velení pátého kandaku. V součinnosti s nově vzniklou americkou poradní jednotkou SFAT (Security Forces Advisory Team) se podařilo opravit část vozového parku partnerské jednotky a zvýšit tak její bojeschopnost. Afghánský velitel si pochvaloval součinnost s českou jednotkou a těší se na nadcházejících šest měsíců spolupráce.