V Afghánistánu si připomněli výročí založení předchůdce svého domovského praporu

Autor: Tiskový a informační důstojník 9. strážní roty

Slavnostním nástupem si první únorový den připomněli 158. výročí založení jindřichohradeckého 75. pěšího pluku příslušníci 9. strážní roty na letecké základně Bagram v Afghánistánu. Při této příležitosti byli vybraní vojáci oceněni za odvedenou práci. Velitel roty s vedoucím praporčíkem také předali děkovné listy příslušníkům 2. strážní čety, kteří se nejvíce podíleli na právě ukončeném a úspěšném cyklu společného výcviku s příslušníky Afghánské národní armády.

Vojáci v Afghánistánu si připomněli výročí založení předchůdce svého domovského praporu

Po nástupu byla otevřena výstava historických i současných fotografií z prostředí kasáren v Jindřichově Hradci a života jednotek, které v nich sídlily. Tradici pěších jednotek pak přibližně padesát příslušníků roty uctilo pochodem v taktické výstroji po vnitřním perimetru základny. Během pochodu se vojáci střídali v nesení české vlajky a praporu domovského útvaru.

Právě 1. února v roce 1860 byl založen v rámci rakouské císařské armády 75. pěší pluk, historický předchůdce 44. lehkého motorizovaného praporu, jehož příslušníci tvoří jádro 9. strážní roty. Československá republika 75. pěší pluk přetvořila na Pěší pluk 29 „plukovníka Josefa Jiřího Švece“.

Pěší pluk se na obraně Československa podílel několikrát, a to při obsazení pohraničí jihozápadní Moravy a jeho vyčištění od německých separatistů v prosinci 1918. V lednu 1919 se vyznamenal tím, že jako první československá jednotka pronikl do Těšínska. V květnu 1938 při částečné mobilizaci i později v září pluk zaujal obranné postavení na Jindřichohradecku a byl připraven k obraně vlasti.