Vojáci na misi v Afghánistánu soutěžili ve střelbě. Zvládnout museli tři disciplíny

Autor: tiskový informační důstojník 9. strážní roty BAF

Vojáci 9. strážní roty měřili své střelecké schopnosti na letecké základně Bagram v Afghánistánu

Střelecká soutěž na bagramské základně

Soutěž byla rozdělena na dvě části, a to na střelbu z pistole a střelbu z útočné pušky. Pistolová úloha začínala složením pistole CZ 75 SP-01 Phantom, následně střelec zbraň nabil a zahájil střelbu třemi ranami na každý ze dvou terčů standardu IPSC na vzdálenost 20 metrů. Následovalo bojové přebití při přesunu na druhé stanoviště a střelba v poloze vkleče skrze okno na dva terče. Po přeběhnutí na třetí stanoviště soutěžící stříleli zpoza překážky, a to jak zprava, tak zleva, na poslední dva terče.

Úloha střelby z útočné pušky CZ 805 BREN byla postavena dynamicky tak, že soutěžící se přemisťovali mezi modrými barely, které označovaly jednotlivá stanoviště, a od každého barelu vedli střelbu na určené cíle. Pořadí barelů bylo uspořádáno tak, aby střelci museli co nejvíce měnit pozici.

„Velmi si cením střeleckých výkonů svých vojáků, ale chtěl bych vyzdvihnout také vedoucího praporčíka nadrotmistra P. Ď., který nejen celou soutěž zorganizoval, ale také vložil vlastní prostředky do pořízení cen pro vojáky," konstatoval velitel roty při vyhlašování výsledků.

Po soutěži se patnáct vybraných vojáků podrobilo zkoušce k získání amerického střeleckého odznaku. Všichni vojáci splnili a získali tak americký střelecký odznak třídy expert. „Skutečnost, že jsme si vystříleli americké odznaky, je pro české vojáky samozřejmě spíše bonus, v české armádě máme zavedenou střeleckou třídnost. Za tuto formu výměny s americkými spojenci jsem ale samozřejmě rád. Zvláště jsem pak hrdý na to, že naši vojáci předvedli tak dobré výsledky. Ukazuje to, že výcvik vedeme správným směrem,“ zhodnotil situaci vedoucí praporčík roty nadrotmistr P. Ď.