Štáby 9. strážní roty a partnerského afghánského praporu prohloubily spolupráci

Autor: kapitán I. D.

Jednou z aktivit vojáků 9. strážní roty je spolupráce s partnerskou afghánskou jednotkou. Ta v současné době probíhá především v oblastech společných patrol, výcviku a ve společném plánování operací v okolí základny Bagram Airfield.

Štáby 9. strážní roty a partnerského afghánského praporu prohloubily spolupráci

Odborní náčelníci a specialisté štábu české roty spolupracují se svými protějšky téměř denně. Hlavní úsilí velení a štábu roty je směřováno do operační a zpravodajské oblasti. Vzájemná spolupráce se také rozvíjí v oblastech logistiky, komunikačních systémů, civilně vojenské spolupráce a psychologických operací.

Například skupina logistiky ve spolupráci s příslušníky strážních čet zkontrolovala technický stav vozidel HMMWW, které provozuje afghánská jednotka při společném působení v okolí základny Bagram, identifikovala nejčastější závady a za pomoci techniků americké armády provedla údržbu těchto vozidel. Vojáci tím přispěli ke zvýšení schopností afghánské jednotky při provádění patrol v přiděleném prostoru.

Spojení 5. kandaku

Spojovací specialisté české jednotky také výrazně zvýšili schopnosti spojení 5. kandaku (afghánská jednotka praporního typu). Afghánským vojákům totiž pomohli s nastavením a úpravou vybavení radiostanic. To umožnilo vést spolehlivé spojení s jednotkami provádějícími samostatné patroly.

V rámci spolupráce s 5. kandakem na operační úrovni se v pravidelných týdenních cyklech koná plánování dle metodiky MDMP – Military Decision-Making Proces. Tento plánovací proces, který zabezpečují příslušníci operační skupiny, je vhodně upraven na místní podmínky a současné schopnosti příslušníků štábu partnerské jednotky. Za dva měsíce společného úsilí jsou viditelné pokroky v dovednostech afghánských důstojníků. Zatímco první plánovací cyklus dvou společných operací trval 3 hodiny, dnes jsme schopni za dvě hodiny naplánovat 3 až 4 úkoly i s provedením tzv. backbriefu afghánského velitele čety. Při těchto zaměstnáních je nedocenitelná zejména role tlumočníků, protože samozřejmě všechny procesy probíhají v anglickém jazyce s překladem do místního jazyka Dárí.

Cílem operační části štábu strážní roty je zřízení tzv. operačního centra 5. kandaku, aby afghánští vojáci mohli samostatně a spolehlivě řídit své čety při plnění úkolů mimo základnu. To zahrnuje nejen materiální vybavení, ale také výcvik v metodice řízení jednotek a poskytování podpory.

Předali humanitární pomoc

Specialisté CIMIC (civilně vojenská spolupráce) připravili více než deset projektů humanitární pomoci, kterou vojáci 5. praporu ANA (Afghánská národní armáda) předali ve vybraných vesnicích v prostoru odpovědnosti strážní roty. Jednalo se především o humanitárních balíky obsahující školní pomůcky, oblečení, předměty základních denních potřeb apod. Tato pomoc slouží k podpoře kvality života obyvatel a zlepšení dobrého jména Afghánské národní armády i koaličních sil.

Ve struktuře amerického úkolového uskupení pracuje česká specialistka odpovědná za oblast informačních operací. Její každodenní činností je příprava podkladů pro zprávy koaličního rádia vysílajícího pro místní obyvatelstvo. Afghánci jsou zvyklí na to, že rozhlas je pro ně významným informačním zdrojem.

Půlroční nasazení vojáků 9. strážní roty se chýlí ke konci. Během několika dnů převezme plnění operačního úkolu již 10. strážní rota, která bude pokračovat v práci svých předchůdců.