Společný výcvik 9. strážní roty a afghánských vojáků prohloubil jejich vzájemnou důvěru

Autor: Tiskový a informační důstojník 9. strážní roty

Za účelem zlepšení vzájemné spolupráce a zvýšení schopností afghánských partnerů provedla 2. četa 9. strážní roty sérii součinnostních nácviků s 3. rotou 5. praporu Afghánské národní armády. Tyto jednotky by v budoucnosti měly jezdit na patroly převážně spolu. Společný výcvik proto posloužil k seznámení vojáků, sjednocení taktických postupů a prohloubení vzájemné důvěry.

Společný výcvik 9. strážní roty a afghánských vojáků

Během pěti týdnů se ho zúčastnilo čtyřicet afghánských vojáků. Výcvik se uskutečnil za asistence tlumočníků a každý týden byl zaměřen na jednu z činností, která souvisí se společným hlídkováním při ochraně základny. Připravovali se například na plnění úkolu, zabezpečení místa jednání, kontrolně propouštěcí místo, eskalaci síly vůči potenciálním hrozbám, zabývali se ale i postupy proti nástražným výbušným zařízením a postupy při zadržování a prohledávání osob.

„Se společným výcvikem jsme začali na žádost našich afghánských partnerů, kteří chtěli sladit činnost při společných patrolách, což jsme přivítali. Pátý prapor, se kterým nyní spolupracujeme téměř denně, byl donedávna nasazen v provincii Kunduz a s bojovým patrolováním, jak ho provádíme v okolí Bagramu, neměl zkušenosti. Během uplynulých pěti týdnů jsme udělali velké pokroky a posílili vzájemné vztahy,“ zhodnotil výcvik vedoucí praporčík roty nadrotmistr Pavel Ď.

Výcvik byl zakončen slavnostním nástupem, na kterém byly afghánským vojákům předány pamětní listy a pěti nejlepším vojákům také pamětní mince. „Velitel afghánského praporu i náčelník štábu brigády si tuto přípravu velmi pochvalovali, proto jsme po ceremoniálu probrali pokračování výcviku s další rotou pátého praporu a spolupráci při ochraně základny,“ popsal zpětnou vazbu od afghánských protějšků velitel 9. strážní roty kapitán Roman Rostás.