Slavnostním nástupem převzalo v Kábulu operační úkol 17. úkolové uskupení

Autor: 17. úkolové uskupení

Slavnostním nástupem na letišti v Kábulu dne 8. června oficiálně zahájilo činnost 17. úkolové uskupení (ÚU) Armády České republiky (AČR) v mnohonárodní operaci Resolute Support na území Afghánistánu. Slavnostního předání a převzetí operačního úkolu se zúčastnili velitel 16. ÚU AČR plukovník Pavel Levý, velitel 17. ÚU AČR podplukovník Václav Malát, velvyslanec v Afghánistánu Petr Štěpánek, zástupce velitele základny HKIA plukovník William E. Courtemanche a velitel slovenského kontingentu podplukovník Milan Žilinčák.

Slavnostní nástup na letišti v Kábulu

Už koncem května přistál vojenský speciál A-319 na mezinárodním letišti Hamída Karzáího v Kábulu s prvními příslušníky nového úkolového uskupení. Přestože část příslušníků vyjela do zahraniční operace poprvé, předávání poznatků, materiálu a nezbytná inventarizace probíhala hladce. Vzhledem k již velmi teplému počasí si inventury nejvíce „užila“ skupina vojáků, kteří přebírali materiál ve skladových kontejnerech. Teplota uvnitř dosahovala přes 50°C.

Během několika dnů museli vojáci „sedmnáctky“ zvládnout aklimatizaci, převzetí funkcí, inventarizaci materiálu a vstřebat veškeré informace od svých předchůdců. K tomu se seznámit s chodem základny a absolvovat nezbytná odborná školení. Někteří tak poznali na vlastní kůži vojenské rčení, že den v zahraniční operaci trvá 24 hodin plus noc.

Převzetím operačního úkolu „sedmnáctka“ pokračuje v pomyslné štafetě působení jednotek AČR v Afghánistánu. Čeká je kvalitativně nový úkol. V souladu s usnesení obou komor Parlamentu ČR se navýší počty vojáků působících v operaci Resolute Support. Pro úkolové uskupení z toho vyplývají úkoly spojené s jejich všestranným logistickým zabezpečením v prostoru nasazení. Další půlrok tedy bude ve znamení usilovné práce všech příslušníků kontingentu.