Scan Eagle během působení v Afghánistánu nalétal dva tisíce letových hodin

Autor: Tiskový informační důstojník 9. strážní roty

Bezpilotní průzkumný letoun Scan Eagle v Afghánistánu během svého působení v rámci strážních rot překonal hranici 2000 letových hodin.

Scan Eagle nalétal 2000 letových hodin

Scan Eagle je bezpilotní letoun zkonstruován americkou společností Insitu ve vlastnictví společnosti Boeing, který byl původně navržen pro civilní účely jako prostředek pro lokalizaci mořských živočichů. Díky jeho nízké váze okolo 20 kg včetně dostatečného množství paliva, celkové délce 1,37 m a rozpětí křídel 3,11 m je schopný se udržet ve vzduchu průměrně 20 hodin. Letoun se pohybuje rychlostí 90 až 110 km/h a za předpokladu ideálních okolních podmínek je schopen dosáhnout výšky až 5500 metrů nad mořem a vzdálit se od řídícího centra více než 100 km. Nejvýznamnější část letounu tvoří kamera uzpůsobená pro denní či noční provoz pro získávání informací z okolního prostředí a řídící jednotka, díky které je schopen tyto informace předávat v reálném čase.

Pro strategické vojenské účely byl Scan Eagle poprvé použit v roce 2005 v Iráku a od této doby sehrává významnou roli při plnění operačních úkolů. Podpora českých jednotek v zahraničí tímto vzdušným prostředkem byla zahájena v roce 2015 poté, co jím byla Armáda České republiky vybavena americkými spojenci s cílem podpořit boj proti terorismu na území Afghánistánu.

Speciálně vycvičený tým

K zabezpečení komplexního provozu Scan Eagle je potřeba speciálně vycvičeného týmu složeného z techniků, pilota-operátora, velitele týmu a inspektora bezpečnosti letů. Technici jsou odpovědni za jeho vzlet, přistání a technickou údržbu, jelikož musí splňovat veškeré technické parametry letadla. Pilot-operátor prostředek přímo ovládá pomocí GPS navigace v součinnosti s velitelem týmu, který komunikuje s řídícím letového provozu, zajišťuje dekonflikci vzdušného prostoru a současně vyhodnocuje získané informace, ať už formou fotografií nebo videa. Inspektor bezpečnosti letů dohlíží na celkovou synchronizaci týmu a dodržování všech pravidel vyplývajících z nařízení, předpisů a směrnic týkajících se letového provozu, kterým Scan Eagle podléhá stejnou měrou jako jiné vzdušné prostředky bez výjimky.

Informace získané prostřednictvím Scan Eagle jsou nezastupitelné zejména při průzkumu terénu a sledování a pozorování celkové situace jednotek při plnění bojových úkolů ve dne i v noci. Komunikace mezi jednotkou a týmem specialistů ovládající tento vzdušný prostředek probíhá v reálném čase, což umožňuje rychle reagovat na proměnlivost situací, nepředvídatelné okolnosti i přímé požadavky konkrétní jednotky. Scan Eagle během svého nasazení podléhá stejně jako jiné vzdušné prostředky mnoha pravidlům letového provozu, musí respektovat omezení v rámci vzdušného prostoru, reagovat na změny počasí či další okolnosti, které by mohly narušit jeho let nebo okolní bezpečnost.

Na přistání potřebuje 15 metrů dlouhé lano

Po splnění svého úkolu je nasměřován na přistávací zařízení (tzv. Skyhook) představující lano o délce až 15 metrů, které letoun zachytí za jedno z jeho křídel.

Přítomnost bezpilotního letounu má pro nasazené jednotky nejen vysokou hodnotu díky získaným informacím, ale zejména z důvodu rychlé odezvy a skvělé součinnosti mezi českým týmem specialistů ovládající podpůrný prvek ve vzduchu a českými jednotkami operujícími na zemi.