Prezidenta republiky volili i vojáci v Bagrámu. Kampaň sledovali na internetu

Autor: Tiskový informační důstojník 9. strážní roty

Druhého kola volby prezidenta České republiky se zúčastnili také vojáci nasazení v zahraniční operaci na letecké základně Bagrám v Afghánistánu.

Druhé kolo volby prezidenta republiky

Informace o bouřlivém souboji mezi kandidáty v českém veřejném prostoru sledovali vojáci díky internetu a hovorům se známými a rodinou. O volbu prezidenta měli zájem. Do volební místnosti přišlo 98 vojáků, což je o jednoho méně než v prvním kole.

Předvolební kampaň vojáci sledovali hlavně prostřednictvím internetu. Politické dění doma je velmi zajímalo. „I když měli vojáci rozdílné názory, nepřenášeli je do běžného života jednotky a neovlivnili tak plnění daných úkolů,“ popsal vedoucí praporčík nadrotmistr P. Ď.

Volební komise byla složena jak z příslušníků štábu 9. strážní roty, tak ze zaměstnance kábulského velvyslanectví. Volební místnost byla zřízena v multifunkční místnosti, která se mimo jiné využívá také k pořádání nedělních bohoslužeb. Přestože se jedná o malý prostor složený ze dvou kontejnerů, pro potřeby voleb plně posloužil.