Střídání kontingentu v Kábulu, polní chirurgický tým ukončil svoji činnost

Autor: nadporučík Radim Pekař, pověřený tiskový a informační důstojník 16. úkolového uskupení

Při slavnostním ceremoniálu předání a převzetí operačního úkolu mezi velitelstvím 15. a 16. úkolového uskupení Armády České republiky v operaci Resolute Support (Rozhodná podpora) ve čtvrtek 30. listopadu ukončil svoji operační činnost také český polní chirurgický tým, který od roku 2011 působil ve francouzské a poté v americké vojenské nemocnici v Kábulu.

Střídání kontingentů v Kábulu, polní chirurgický tým ukončil svoji činnost v Afghánistánu

Velitelství 15. úkolového uskupení předalo operační úkol svým nástupcům po šesti měsících. Dosavadní velitel plukovník gšt. Daniel Zlatník jim popřál úspěšnou a klidnou misi. „V rámci svého nasazení zůstaňte silným týmem schopným aktivní spolupráce,“ doplnil. S potěšením se zároveň vyjádřil na adresu vojáků, kteří zde svoji misi v tuto chvíli končí: „Odvedli jste skvělou práci. Jsem na vás hrdý,“ řekl jim plukovník gšt. Daniel Zlatník.

Zodpovědnost Velitelství úkolového uskupení spočívá v komplexní administrativní a logistické podpoře všech jednotek Armády České republiky, které se v Afghánistánu nacházejí. „Aktuálně sice ukončil svoji činnost Polní chirurgický tým, stále zde ale působí stovky českých vojáků. Naším úkolem je zabezpečit jejich potřeby. Početně nejvýznamnější jednotkou je bezpochyby strážní rota Bagram, která chrání rozsáhlé území v provincii Parwan,“ vyjádřil se nový velitel úkolového uskupení plukovník Pavel Levý. 

Slavnostního nástupu se zúčastnili i velitelé 6. a 7. slovenského kontingentu a velitel kábulské základny HKIA (Hamid Karzai International Airport) turecký brigádní generál Murat Selçuk Çol se svým zástupcem americkým plukovníkem Danielem W. Stonem. Generál Çol pronesl srdečný projev, v němž se o působení českých vojáků na mnohonárodnostní základně vyjádřil s úctou a povděkem. Vojákům, kteří ukončují své nasazení v Afghánistánu, předal pamětní medaile velvyslanec České republiky Petr Štěpánek. Přibližně za půl roku by mělo podobné rozloučení čekat i vojáky, kteří své nasazení v misi Resolute Support naopak právě zahajují. 


  • První polní chirurgický tým se stal součástí českého kontingentu v roce 2011. V té době vedli kábulskou vojenskou nemocnici francouzští kolegové.
  • K rotaci týmů docházelo vždy přibližně po čtyřech měsících.
  • Současný 21. tým tak pod velením pplk. Milana Vlachovského nyní uzavřel nejen své vlastní několikaměsíční působení, ale i téměř sedmiletou práci českého nemocničního personálu. Ten ale v tuto chvíli nekončí bezezbytku. Zdravotnický tým, byť výrazně menší, je nyní zařazen přímo pod Velitelstvím 16. úkolového uskupení. Čeští vojáci tak budou v kábulské nemocnici pracovat i nadále.