Devátá strážní rota pokračuje ve společném výcviku s Afghánskou národní armádou

Autor: Tiskový informační důstojník 9. strážní roty

Vojáci 9. strážní roty uzavřeli druhý cyklus součinnostních nácviků s 5. kandakem (jednotka o velikosti praporu) velitelství vojenské policie Afghánské národní armády. Čtyřicet jedna afghánských účastníků bylo oceněno účastnickým listem, 10 nejlepších vojáků obdrželo certifikát od zástupce velitele velitelství vojenské policie generálmajora Haidara a čtyři účastníci kurzu pak převzali od velitele 9. strážní roty kapitána Romana Rostáse pamětní minci.

Strážní rota pokračuje ve společném výcviku s Afghánskou národní armádou

Každý týden výcviku byl zaměřen na jednu z činností používaných během společného hlídkování při ochraně základny Bagram. Důraz byl kladen především na přípravu k plnění úkolu, zabezpečení místa jednání, činnost kontrolně propouštěcích míst, eskalaci síly vůči potenciálním hrozbám, postupy proti nástražným výbušným zařízením a při prohledávání a zadržování osob.

Druhou z celkem tří sérií součinnostních nácviků tentokrát prošla první rota afghánského kandaku. Ještě před ukončením svého nasazení v Afghánistánu provede strážní rota poslední výcvik, a to s druhou rotou. Postupně tak dochází ke zvyšování schopností místních ozbrojených složek. Absolventi prvního cyklu již provádí samostatné části patrol a také vedou jednání v prostoru odpovědnosti.

Společný výcvik je na vysoké úrovni

Po slavnostním nástupu velitelé praporů vyzdvihli dobré jméno českých vojáků, jejich profesionální vystupování a vysokou úroveň společného výcviku. Afghánci požádali českou stranu o další součinnost v oblasti výcviku i s ostatními prapory. „Po čtyřech měsících takřka každodenního kontaktu českých vojáků s afghánskými kolegy na všech úrovních od vojáků po velení jsou vztahy a spolupráce na velmi dobré úrovni,“ shrnul zástupce velitele 9. strážní roty nadporučík Jakub M., který za součinnost s afghánskou jednotkou zodpovídá.

Čeští vojáci se vedle výcviku řadových vojáků zaměřují také na rozvíjení schopností velení a řízení štábu 5. kandaku, což je také prioritou koaličních jednotek.